Prima - Programul operațional Romînia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Programul operațional Romînia-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

1. Aria de cooperare

 • România, județele: Botoșani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui
 • Republica Moldova: întreg teritoriul
 • Ucraina, oblasturile: Odessa si Cernăuți

Regiuni adiacente:

 • Pentru România: județul Brăila

Pentru Ucraina: oblasturile Ivano-Frankivska, 10 raioane ale oblastului Khmelnyitska și 12 raioane ale oblastului Thermopilska 

2. Bugetul programului: unic pentru program / 7 ani

Buget total*

ENPI+co-finanțare națională

 

  Din care

 ENPI

 Co-finanțarea națională

 TOTAL

 137,4 mil. Euro

 126 mil. Euro

 11,4 mil Euro

       


3. Obiectivul strategic general al programului

Programul își propune ca in contextul unor granițe sigure, să stimuleze potențialul de dezvoltare al zonei de frontieră, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele părți ale graniței, în scopul îmbunătățirii situației economico-sociale și a mediului înconjurător.

4. Prioritățile și măsurile programului

Prioritatea 1: Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră:

 • Îmbunătățirea productivității și competitivității în zonele urbane și rurale,
 • Inițiative de cooperare în domeniul transportului și rețelelor de energie


Prioritatea 2: Mediu și pregătirea pentru situații de urgență prin:
• Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, inclusiv pregătirea pentru situații de urgență

 • Managementul resurselor de apă și al deșeurilor,


Prioritatea 3: Promovarea activităților de la om-la-om prin:
• Sprijin pentru administrația locală și regională, pentru societatea civilă și comunități locale

 • Schimburi culturale, sociale și în domeniul educației

Asistență tehnică
Această componentă orizontală va asigura eficiența și eficacitatea în utilizarea resurselor, în
concordanță cu obiectivele și prioritățile programului

Alocare financiară/ priorități

Distribuirea bugetelor totale eligibile

Finanțarea totală eligibilă

(mil Euro)

Finanțarea ENPI

(mil. Euro)

Co-finanțarea națională

(mil. Euro)

Prioritatea 1. Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră

62,7

57

5,7

Prioritatea 2: Mediu și pregătirea pentru situații de urgență

49,5

45

4,5

Prioritatea 3: Promovarea activităților de la om-la-om

13,2

12

1,2

Asistență tehnică

12

12

0

TOTAL

137,4

126

11,4

5. Modul de implementare a programului

Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice (Licitații) de propuneri de proiecte.

6. Rezultatele operațiilor finanțate din program

Infrastructura economicã/socialã, lucrări de protecția mediului, seminarii, traininguri, conferințe, promovarea turismului,etc.

7. Beneficiari eligibili

 • Autorități locale și regionale
 • ONG-uri,
 • Asociații și organizații reprezentative
 • Universități, institute de cercetare, organizații educaționale/de instruire

8. Proiecte eligibile

Criteriile generale și specifice de selecție a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare, la propunerea Autorității Comune de Management (MDLPL,România).
În cadrul procesului de selecție se vor avea în vedere următoarele criterii minimale:

 • existenta unui partener de partea cealaltă a graniței*
 • capacitate administrativã,
 • capacitate tehnicã
 • capacitate financiarã.

* Cel puțin un partener trebuie sã fie român și un partener să provină din Ucraina si/sau Republica Moldova. Nu se acceptă proiecte doar între parteneri din Ucraina și Republica Moldova. Aplicantul principal (lead partner-ul) și partenerii trebuie să aibă sediul în aria eligibilă a programului.

Pentru detalii, accesați: www.ro-ua-md.net

Arrow Prev

      

   

Arrow Next