Prima - Program de cooperare transnațional Pentru Europa de Sud-Est 2007-2013

Program de cooperare transnațional Pentru Europa de Sud-Est 2007-2013

1. INFORMAÅ¢II SINTETICE DESPRE PROGRAM
     Aria de cooperare 

  • trei State membre vechi: Austria, Grecia și Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento,       Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) 
  • cinci State membre noi: Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia;
  • un Stat candidat: Croația;
  • un Stat cu statut de candidat cu care nu au fost demarate negocierile: Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
  • patru state potențial candidate: Albania, Bosnia, Muntenegru și Serbia;
  • două state cu care UE are relații speciale: Moldova și Ucraina (Oblasturile: Cjermovestka,Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa). 

Bugetul programului 

    Bugetul FEDR - unic pentru 8 state membre / 7 ani (in mil. Euro)

 Buget total

FEDR + confinanțare națională

  Din care

 FEDR

 Confinanțare națională

 TOTAL

 245,111.97

 206,691,645

 38,420.329

       

Bugetul IPA (in mil. Euro):

Stat/An

2007

2008

2009

Albania Bosnia si Hertegovina

0,2

0,2

0,2

Croatia

0,4

0,4

0,4

Macedonia

0,5

0,5

0,5

Serbia

1,114.00

0,589

0,764

Muntenegru

0,67

0,76

0,84

Bugetul IEPV

Proiectele depuse de partenerii din Republica Moldova și regiunile eligibile din Ucraina vor fi finanțate în cadrul programului Interregional IEPV (buget comun - 2 mil. Euro ), care urmează a fi aprobat în scurt timp de către Comisia Europeană. Pentru a nu exclude participarea partenerilor din Moldova și Ucraina la licitația curentă, activitățile partenerilor în cauză vor fi acoperite din fondurile FERD, în valoare de 10% din contribuția Comisiei Europene pentru program.

2. STRATEGIA PROGRAMULUI OPERAÅ¢IONAL

Obiectivul strategic general al programului

Crearea de parteneriate transnationale in domenii de importanta strategica in scopul imbunatatirii procesului de integrare teritoriala, economica si sociala si al sprijinirii coeziunii, stabilitatii si competitivitatii.

Axa prioritară 1

Sprijinirea inovarii și antreprenoriatului


1. dezvoltarea rețelelor tehnologice și de inovare în domenii specifice;
2. dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ;
3. îmbunătățirea condițiilor cadru și deschiderea drumului către inovare.

Axa prioritară 3

Îmbunătățirea accesibilității


1. îmbunătățirea coordonării in promovarea, planificarea și intervenția în domeniul rețelelor primare și secundare de transport ;
2. dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale";
3. îmbunătățirea condițiilor cadru pentru platformele multimodale;

Axa prioritară 2

Protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător


1. îmbunătățirea managementului integrat al apelor și prevenirea riscurilor de inundații;
2. îmbunătățirea prevenirii riscurilor de tehnologice și de mediu;
3. promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale și al ariilor protejate;
4. promovarea energiei regenerabile și eficientizarea resurselor.

Axa prioritară 4

Dezvoltare sinergiilor transnaționale ale zonelor cu potențial


1. abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane și sistemele regionale de așezări;
2. promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potențial în ceea ce privește accesibilitatea și atractivitatea acestora;
3. promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare.

Axa prioritară 5 - Asistență tehnică pentru implementarea programului și creșterea capacității


Alocare financiară/ axe prioritare

Distribuirea bugetelor totale eligibile

Finanțare totală eligibilă

(in EURO)

Finanțare FEDR

(in EURO)

Finanțare națională

(in EURO)

TOTAL

245,111.97

206,691,64

38,420.33

Axa 1 - Sprijinirea inovarii și antreprenoriatului

51.824.891

44.051.157

7.773.734

Axa 2 - Protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător

63.223.327

53.739.828

9.483.499

Axa 3 - Îmbunătățirea accesibilității

64.895.099

55.160.834

9.734.265

Axa 4 - Dezvoltare sinergiilor transnaționale ale zonelor cu potențial

48.633.328

41.338.329

7.294.999

Axa 5 - Asistență tehnică pentru implementarea programului și creșterea capacității

16.535.329

12.401.497

4.133.832


3. MODUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul Cererilor (licitațiilor) de propuneri de proiecte.

Rezultatele operațiilor finanțate din program

Proiecte pilot, studii de oportunitate, analize tematice, studii de prognoză și de tendințe (enumerarea nu este exhaustivă)

Proiecte eligibile

Criteriile generale și specifice de selecție pentru studii/acțiuni sunt diferite, în funcție de priorități, și sunt stabilite/aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Criteriile minimale de selecție:

  • relevanța temei proiectului propus;
  • rezultatele și impactul previzionat sunt concrete;
  • calitatea parteneriatului creat pentru implementarea proiectului;

• eficiența cost-beneficiu în sensul resurselor mobilizate pentru implementarea proiectului (resurse financiare, umane, naturale și culturale);
• număr de parteneri: din minim 3 state partenere din care minim unu este stat membru.

Durata indicativă a unui proiect: 24 luni.

Valoarea medie indicativă a unui proiect: 1,8 milioane euro.

Pentru detalii, accesați: www.southeast-europe.net

Arrow Prev

      

   

Arrow Next