Prima   -  Noutăți - Proiect de cercetare în domeniul economiei și sociologiei, lansat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” și ADR Nord

Proiect de cercetare în domeniul economiei și sociologiei, lansat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” și ADR Nord

07.05.2012   3030 Accesări  

BĂLȚI, 5 mai, 2012. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au lansat, la inițiativa cercetătorilor de la universitatea bălțeană, proiectul „Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii a Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale”, parte a programului de stat „Dezvoltarea competitivității și creșterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaștere, globalizare și integrare regională și europenă”, coordonat de către rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore BELOSTECINIC.

Maria ȘLEAHTIȚCHI, prorector pentru activitatea științifică, susține că Universitatea „Alecu Russo”, odată cu proiectul în care s-a implicat și ADR Nord, face încă un pas pentru atingerea scopului de a deveni o universitate și mai competitivă, întrucît componenta dezvoltării și colaborării cu comunitatea reprezintă cel mai înalt nivel de calificare a unei universități. „În contextul proiectelor universității, acesta este un proiect mai special, pentru că este la comanda statului. Acest proiect a fost ales dintr-o serie întreagă de proiecte. Statul are nevoie de această temă și de soluția pentru această temă. Trebuie să fim serioși și să ne angajăm plenar în acest proiect, să nu-i dezamăgim pe cei care ne finanțează”, a spus Maria ȘLEAHTIȚCHI.

„În Universitatea de Stat «Alecu Russo» văd un partener foarte serios. Proiectul nostru comun, pe care îl lansăm azi, o să ne ajute foarte mult să integrăm compartimentul de cercetare în domeniul sociologiei în Strategia de Dezvoltare Regională Nord. Nu văd o altă cale decît deschiderea și crearea noilor locuri de muncă în regiune, pentru că poți să atragi bani numai atunci cînd este vorba de o regiune competitivă, dezvoltată, dar pentru asta trebuie să dezvoltăm capacitatea și calitatea specialiștilor noștri. În acest sens, acest proiect bilateral va fi un pas îniante”, a declarat directorul ADR Nord, Ion BODRUG.

Directorul de proiect, Irina MOVILĂ, șefa Catedrei de economie și management, Facultatea de Economie, a vorbit atît despre necesitatea și oportunitatea proiectului, cît și despre noutatea științifică a acestuia (a se vedea mai jos).

La rîndul său, Igor COJOCARU, șeful Catedrei de științe socioumane, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, a accentuat importanța proiectului bilateral, susținînd că, în acest caz, nu este vorba de un simplu proiect, ci de „ceva mai mult decît proiectul însuși”.

„Să sperăm că începutul este cu dreptul. Cercetarea noastră nu o facem pentru a rămîne doar pe hîrtie, dar o facem pentru a dezvolta regiunea, întreprinderile, pentru a investi în capitalul uman”, a spus Inga COJOCARU, șef Secție planificare strategică și programare la ADR Nord.

Proiectul, în valoare de 100 de mii de lei, este finanțat de Academia de Științe a Moldovei și va fi implementat, timp de 2 ani, de Universitatea de Stat „Alecu Russo” în colaborare cu ADR Nord.

Colaborarea ADR Nord cu Universitatea de „Alecu Russo” se înscrie în prevederile din memorandumul pe care cele două instituții l-au încheiat în data de 10 noiembrie 2011.

Cu titulatura inițială de Institut Învățătoresc, actuala Universitate de Stat „Alecu Russo” a fost reorganizată din Institut Pedagogic (1953) în Universitate Regională de Stat (1992). Universitatea „Alecu Russo” din Bălți este una dintre cele mai apreciate instituții de învățămînt superior din Republica Moldova.

[mai multe fotografii]

[urmăriți SECVENȚE VIDEO de la eveniment]

OBIECTIVELE PROIECTULUI

  • Cercetarea conceptelor de competitivitate curentă și strategică a capitalului uman, întreprinderii, ramurii, țării; conceptelor de managementul competitivității strategice a capitalului uman;
  • Evidențierea deosebirilor competitivității strategice a capitalului uman în Regiunea Nord a Republicii Moldova;
  • Evaluarea ponderii competitivității curente și strategice a capitalului uman în Regiunea Nord în comparație cu competitivitatea țării;
  • Cercetarea metodelor de evaluare a competitivității curente și strategice a capitalului uman;
  • Studierea și analiza situației pieței muncii din Republica Moldova, integrarea ei în comunitatea europeană, migrația forței de muncă și influența ei asupra competitivității strategice a capitalului uman în Regiunea Nord;
  • Calcularea și analiza Indicelui competitivității a capitalului uman în Regiunea Nord;
  • Elaborarea Strategiei de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea Nord a Republicii Moldova;
  • Elaborarea programelor de instruire orientate spre piața personalului cu scopul creșterii competitivității întreprinderilor.

BACKGROUND

Globalizarea și tendința de integrare europeană a Republicii Moldova necesită creșterea competitivității capitalului uman pe piața forței de muncă, atît la nivel internațional, național, cît și regional. Dezvoltarea continuă a tehnologiilor, implementarea noilor realizări a progresului tehnico-științific a impus schimbări în ceea ce privește pregătirea profesională a capitalului uman. Problemele dezvoltării competitivității, inclusiv a capitalului uman, sînt prezentate în lucrările savanților de peste hotare și autohtoni: J. Keynes, J. Schumpeter, M. Porter, P. Drucker, A. Cotelnic, G. Belostecinic, A. Popa, A. Åžmîc etc. Conceptul de competitivitatea a capitalului uman în Europa este deja explicitat și transformat în strategii, dar mediul economic al Republicii Moldova, în special regional, prezintă încă multe rețineri în acest domeniu. Cercetarea competitivității strategice a capitalului uman în Regiunea Nord a Republicii Moldova nu a fost efectuată de către savanți. În anul 2010, Guvernul elaborat și a aprobat Strategia națională de dezvoltare regională (SNDR), scopul principal al căreia este crearea cadrului instituțional al dezvoltării regionale, axat pe crearea și menținerea unui cadru de gestiune, implementare, finanțare, monitorizare și de evaluare a dezvoltării regionale. Pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), au fost definite trei priorități, una dintre care este „Susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieții forței de muncă”. ADR Nord are nevoie să promoveze cercetările privind competitivitatea capitalului uman în Regiunea Nord și să elaboreze, pe baze științifice, Strategiа de dezvoltare a capitalului uman în Regiunea Nord a Republicii Moldova.

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Construirea societății bazate pe cunoaștere a devenit un scop prioritar pentru Republica Moldova în condițiile integrării europene și dezvoltării regionale. Eficiența implementării Strategiei constă în existența, la nivelul regiunilor, a capitalului uman competitiv. Deja este demonstrat că un personal competitiv prezintă nu doar o reală posibilitate de supraviețuire a întreprinderilor într-o luptă competitivă, dar și creează avantaje concrete produsului scos pe piață într-o perspectivă de scurtă și medie durată, ce permite exercitarea efectivă a activității organizației în plan strategic. La rîndul său, un personal competitiv asigură competitivitatea întreprinderii, ceea ce permite adaptarea întreprinderii la condițiile modificărilor de piață, inclusiv în condiții de criză. De aceea, elaborarea Strategiei dezvoltării capitalului uman la nivel regional este necesară. Formarea capitalului uman competitiv la nivel regional e posibilă prin instruirea orientată spre piață, pe calea elaborării strategiilor de dezvoltare a potențialului profesional al specialiștilor, redactarea programelor de instruire, dezvoltarea abilităților pentru instruirea organizațională, fapt ce duce la crearea unei organizații în continuă învățare. Ca rezultat, crește competitivitatea țării.

 
Arrow Prev

       

  

Arrow Next