Prima   -  Noutăți - Experții naționali pe domeniile prioritare ale SUERD au discutat cu secretarul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România

Experții naționali pe domeniile prioritare ale SUERD au discutat cu secretarul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România

30.05.2012   2161 accesări  

CHIȘINĂU, 29 mai 2012. Experții naționali pe domeniile prioritare ale Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Nord și Sud, precum și alți reprezentanți ai instituțiilor interesate de strategie au discutat în cadrul unei mese rotunde cu Eric BARTHA, secretarul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România, despre implementarea Strategiei.

Eric BARTHA a vorbit despre experiența organizației care o reprezintă în contextul SUERD, procesul de comunicare în cadrul Strategiei și importanța parteneriatelor strategice. De asemenea, acesta a menționat necesitatea elaborării unor proiecte fezabile în parteneriat cu alte state semnatare a Strategiei, precum și importanța implicării mediului academic și de afaceri în procesul de implementare a SUERD în Republica Moldova.

Veaceslav GUȚUȚUI, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, coordonator național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, a salutat prezența reprezentantului României și sprijinul oferit din partea acestei organizații, specificînd importanța colaborării cu instituția și necesitatea impulsionării procesului de implementare a SUERD în Republica Moldova.

La rîndul său, Ion BODRUG, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, a menționat posibilitățile de cooperare cu Universitatea de Stat „Aleco Russo” din orașul Bălți, care, în contextul SUERD, a stabilit un precedent de cooperare fructuoasă cu ADR Nord la elaborarea proiectelor.

În cadrul întrunirii, Tatiana UDREA, reprezentanta Oficiului regional pentru programele de cooperare transfrontalieră, a vorbit despre participarea partenerilor din Republica Moldova în cadrul „Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013”, menționînd atît domeniile prioritare ale programului (acestea fiind facilitarea inovării și antreprenorialului, protecția și îmbunătățirea mediului, îmbunătățirea accesibilității, dezvoltarea zonelor de creștere durabilă), statistica licitațiilor, cît și principalele proiecte finanțate în cadrul programului. În contextul prezentării, s-a vorbit despre capacitatea ridicată de absorbție a fondurilor și potențialul ce urmează a fi valorificat.

Totodată, experții naționali au discutat despre importanța implicării pro-active în identificarea și gestionarea proiectelor, colaborarea cu partenerii de dezvoltare și din alte state pentru elaborarea proiectelor, iar Petru CODREANU, Î.P.Căpitănia portului Giurgiulești, a menționat  oportunitățile oferite de rîul Prut și a propus deschiderea unor porturi în orașele riverane care ar permite transportul naval de mărfuri pe rîul Prut și legături cu portul din Giurgiulești.

În final, Andrei IOVU, consultantul național în implementarea SUERD, a menționat că este necesar de a identifica mijloacele financiare disponibile pentru SUERD, acestea fiind dispersate pe mai multe programe. De asemenea, s-a mulțumit participanților la eveniment pentru prezență, discuțiile active, mulțumiri speciale fiind aduse dlui Eric BARTHA pentru disponibilitatea și deschiderea de a sprijini implementarea SUERD în Republica Moldova și informația prezentată în cadrul reuniunii. ♦ MDRC

Arrow Prev

   

  

Arrow Next