Prima   -  Noutăți - Vizite de monitorizare și documentare

Vizite de monitorizare și documentare

12.07.2012   1526 Accesări  

FLOREȘTI, 10 iulie 2012. A avut loc o ședință de lucru cu primarii din 12 localități din raion privind cooperarea într-un proiect de gestionare a deșeurilor solide, care va fi depus în cadrul celui de-al 2-lea Apel de Propuneri de Proiecte.

Se planifică fondarea unei întreprinderi intercomunitare pentru 3 raioane: Florești, Șoldănești și Rezina. Suport logistic pentru aceste activități le acordă Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), prin consultantul GIZ Victor BUFTEAC și experți din Germania.

La ședință s-a convenit să se elaboreze schema de amplasare a platfomelor de colectare a deșeurilor menajere solide, urmînd a fi aprobate la Consiliile locale. Va fi semnat un Memorandum cu localitățile partenere. Dacă în regiune se va obține finanțare, se vor presta servicii de salubrizare calitativă, iar tot acest procest va fi monitorizat de către experții GIZ.


BĂHRINEȘTI, FLOREȘTI, 10 iulie 2012. A avut loc o vizită de monitorizare în vederea suprapunerii activităților din proiectul „Intersecții culturale" cu cele planificate și deja executate. Astfel, în rezultatul implementării proiectului „Intersecții culturale”, Casa de Cultură din Băhrinești se preconizează că va fi conectată la sursa de energie electrică, iar platforma din fața clădirii va fi pavată. Pentru acest proiect, din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională a fost aprobată spre finanțare suma de 1255,4 de lei. Obiectivul general al proiectului din Băhrinești este integrarea localităților Rediul Mare (Dondușeni), Pelinia (Drochia), Alexăndreni (Sîngerei), Rogojeni (Åžoldănești), Negureni (Telenești) și a 12 localități din raionul Florești, situate în Lunca Răutului, în circuitul cultural-turistic regional. 


OTACI, OCNIȚA, 11 iulie 2012. Șeful Secției management proiecte, Constantin BÂNDIU, a efectuat o vizită de monitorizare la șantierul proiectului „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord". Scopul acestei vizite a fost verificarea îndeplinirii lucrărilor în contextul recepției la terminarea lucrărilor, programată pentru data de 17 iulie a.c.

Lucrările sînt executate conform caietului de sarcini și sînt la etapa de finalizare.

Menționaăm că, la Otaci, se finalizează lucrările la subproiectul „Renovarea apeductului în or. Otaci". Urmează să fie finanțată și construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare.

Beneficarul proiectului este Primăria orașului Otaci. Proiectul a fost lansat în data de 8 iulie 2011. Obiectivul general al proiectului este extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare al orașului Otaci. Suma totală a proiectului constituie 25 559 700 de lei, sumă solicitată integral din sursele FNDR. Durata de implementare a proiectului a fost programată pentru 24 de luni.

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next