Prima   -  Noutăți - ANUNȚ de selectare a unui furnizor pentru desfășurarea unei CAMPANII DE INFORMARE la nivel local

ANUNȚ de selectare a unui furnizor pentru desfășurarea unei CAMPANII DE INFORMARE la nivel local

18.09.2012   1017 Accesări  

AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, anunță concursul de selectarea a unui furnizor de servicii pentru organizarea campaniei de informare și conștientizare pentru utilizatorii serviciului de iluminat stradal în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, în cadrul proiectului lansat „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al campaniei de informare și conștientizare este de a îmbunătăți cunoștințele și a conștientiza locuitorii localității cu privire la scopurile principale ale proiectului care urmează a fi implementat. Campania va fi direcționată asupra mai multor grupuri țintă precum: locuitorii de toate vârstele din comuna Tătărăuca Veche, elevii și profesorii gimnaziului „Eva Gudumac", agenții economici care activează în teritoriu, funcționari și angajații instituțiilor publice.

Locul de desfășurare: raionul Soroca, comuna Tătărăuca Veche, compusă din următoarele sate:

 • Tătărăuca Veche
 • Tătărăuca Nouă
 • Decebal
 • Slobozia Nouă
 • Niorcani
 • Tolocănești

Responsabilități specifice:

 • A se vedea Termenii de Referință (ToR);
 • Serviciile se oferă la cota zero a TVA.

 Criterii de eligibilitate:

 • Experiență în efectuarea unor activități similare de cel puțin 5 ani;
 • Resurse tehnice și umane suficiente pentru implementarea cu succes a activității propuse; 
 • Facultăți în elaborarea activităților și măsurilor de profilul solicitat;
 • Disponibilitate în organizarea și desfășurarea acțiunii în termenele indicate;
 • Capacități organizatorice pentru desfășurarea acțiunii;
 • Experiență pozitivă de lucru cu organizațiile internaționale;
 • Experiență și abilități dezvoltate de relaționare cu diferiți actori.

Pentru participarea la concurs Companiile/ ONG-urile interesate vor prezenta:

 • Cererea de participare la concurs, angajamentul de a îndeplini condițiile enunțate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ);
 • CV-ul Companiei / ONG-ului care trebuie, de asemenea, să includă:
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de la bancă cu rechizitele bancare;
 • Darea de seamă financiară și bilanțul pentru perioada precedentă, autentificate de organul statistic teritorial și de conducător;
 • Certificatul privind datoriile față de bugetul public național;
 • Lista activităților efectuate de către organizație în ultimii 3 ani la nivel național sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
 • 3 nume de referință cu adresele, telefoanele și adresele electronice;
 • CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate în pregătirea și desfășurarea campaniei de informare și conștientizare;
 • Oferta financiară.

Documentația de concurs (Termenii de Referință) pot fi obținuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax (022) 860588, sau la sediul ADR Nord, situat  sau în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menționarea denumirii și numărului anunțului), la adresa sediului AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun.  Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 21 septembrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate și/sau întârziate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, persoană de contact: Tatiana Bîlba, e-mail: tatiana.bilba@giz.de, sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, persoană de contact: Igor Neaga, e-mail: igor.neaga@giz.de.

Arrow Prev

      

   

Arrow Next