Prima   -  Noutăți - Ședințe de monitorizare în cadrul proiectelor

Ședințe de monitorizare în cadrul proiectelor

31.10.2012   1008 Accesări  

Consiliul Raional Sîngerei, 31 octombrie 2012. A avut loc o ședință de lucru cu actorii implicați în proiectul „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”. La ședință au participat vicepreședintele raionului Sîngerei, șeful Secției management proiecte de la ADR Nord, directorul Institutului de proiectări „BONCOM”, inginerul și șeful de șantier de la SRL „SOLDI", responsabilul tehnic, managerul de proiect, instituții descentralizate, primari, agenți economici.

La ședință s-a discutat despre problemele apărute în perioada executării lucrărilor de construcție la magistrala de apă și modul de soluționare, pentru a nu tergiversa executarea lor în timp. S-a convenit ca, pe viitor, să fie organizate astfel de ședinte cînd ori de cîte ori vor apărea anumite probleme pe marginea derulării acestui proiect.

ADR Nord, 31 octombrie 2012. A avut loc o ședință de lucru comună cu partenerii din cadrul proiectului „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): orașul Biruința, comuna Alexăndreni și comuna Heciul Nou” și reprezentanții serviciilor desconcentrate din raionul Sîngerei: președintele Consiliului Raional Sîngerei, șeful Inspectoratului Ecologic Sîngerei, șeful Centrului Sănătate Publică Sîngerei, autortăți publice locale din orașul Biruința, comuna Alexăndreni și satul Heciul Nou.

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next