Prima   -  Noutăți - Un proiect-pilot de modernizare a planificării strategice realizat la nordul Moldovei va fi multiplicat în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud și în UTA Găgăuzia

Un proiect-pilot de modernizare a planificării strategice realizat la nordul Moldovei va fi multiplicat în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud și în UTA Găgăuzia

16.03.2017   2546 Accesări   ADR Nord

Despre rezultatele unui proiect-pilot de îmbunătățire a planificării strategice prin utilizarea Sistemului Informațional Geografic (GIS), implementat în Regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova de ADR Nord, precum și despre beneficiile implementării proiectului în toate regiunile de dezvoltare ale republicii s-a discutat joi, 16 martie, la Chișinău, în cadrul conferinței „Guvernanța regională: principii, modele și instrumente de suport”.

Conferința, organizată în cadrul proiectului-pilot „Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de dezvoltare Nord, Moldova, a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, locale, furnizori de date, organizaţii donatoare și reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova.

Au fost prezentate cele mai importante rezultate ale proiectului-pilot de dezvoltare a planificării strategice la nordul Moldovei, printre care publicațiile „Manualul Strategiei de brand pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” și „Manualul utilizatorului QGIS. Versiunea: 2.0”. Totodată, au fost promovate metode moderne de planificare strategică - Sistemul Informațional Geografic (GIS) și branding-ul regional. De asemenea, au fost prezentate informații relevante despre promovare produselor și serviciilor din regiuni pe piața internă și externă, Strategia de brand pentru Regiunea de dezvoltare Nord și sporirea gradului de informare în privința datelor în domeniul dezvoltării regionale.

Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatol Usatîi, a apreciat pozitiv colaborarea moldo-cehă în realizarea mai multor proiecte de dezvoltare pe parcursul ultimilor ani, subliniind suportul considerabil al Agenției Cehe pentru Dezvoltare în identificarea oportunităților de diversificare economică și acordare a asistenței în elaborarea propunerilor de proiecte regionale, precum și sporirea investițiilor în regiuni. De asemenea, Anatol Usatîi s-a referit la proiectele comune în derulare și a reconfirmat sprijinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în privința multiplicării proiectului-pilot de îmbunătățire a planificării strategice, realizat la nordul Moldovei.

Ambasadorul Republicii Cehe, Excelența Sa Zdeněk Krejčí, și-a manifestat susținerea plenară în vederea proiectului-pilot de dezvoltare a planificării srategice, sprijinit de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, proiect ce va contribui la sporirea investițiilor în regiunile de dezvoltare în rezultatul programării eficiente.

„Rezultatele bune ale acestui proiect-pilot ne vor permite să trecem la un nivel superior de implementare a proiectelor. Proiectul de dezvoltare a planificării strategice, utilizând date geospațiale, este un proiect-pilot în sensul deplin al cuvântului, întrucât vorbim despre un nou tip de planificare strategică. În acest fel, putem atrage investitori în Regiunea de Dezvoltare Nord”, a menționat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

La rândul său, experul ceh Lukás Malác de la Royal HaskoningDHV a remarcat importanța proiectului-pilot de dezvoltare a planificării strategice, precum și ulterioara multiplicare a acestuia în alte regiuni ale republicii.

Precizăm că proiectul-pilot „Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de dezvoltare Nord, Moldova” este implementat în perioada 2015-2017 de ADR Nord și Royal HaskoningDHV. Guvernul Republicii Cehe a acordat pentru implementarea acestui proiect-pilot circa 92 de mii de euro, prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare.

În prezent, ADR Nord și partenerii săi de la Agenția Cehă pentru Dezvoltare pun bazele unui nou proiect de dezvoltare regională. Noul proiect va include specializarea regională, utilizarea sistemelor geoinformaționale (GIS), marketingul regional și alte instrumente de promovare a Regiunii de Dezvoltare Nord. În acest scop, specialiști ADR Nord și reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune au beneficiat de consultanța oferită de un grup de experți cehi aflați recent într-o vizită de lucru la ADR Nord.

INFORMAȚII PREZENTATE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

PUBLICAȚII

Evoluția proiectului-pilot

Proiectul-pilot „Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” se numea inițial „Dezvoltarea instrumentelor moderne de planificare în Regiunea de dezvoltare Nord, utilizând tehnologia GIS”. În 2013, conceptul de proiect a fost îmbunătățit în cadrul proiectului Twinning „Dezvoltarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova”, grație suportului consultativ și metodologic din partea experților francezi și români.

La sfârșitul anului 2014, o echipă de experți cehi a demarat prima etapă de elaborare a studiului de fezabilitate pentru acest proiect. Atunci, experții cehi au analizat cadrul legislativ în domeniu și au cercetat calitatea datelor existente. Tot în 2014, în cadrul proiectului, ADR Nord, Î.S. „Cadastru”, S.A. „RED-Nord”, S.A. „CET-Nord”, Î.M. „Apă-Canal Bălți”, SRL „Bălți-Gaz”, S.A. „Drumuri Bălți” și S.A. „Moltelecom” au semnat un acord de parteneriat, în prezența ambasadorului al Republicii Cehe de atunci, E.S. Jaromír Kvapil.

În noiembrie 2015, în cadrul proiectului-pilot, a avut loc un training dedicat brandingului regional, care s-a integrat în activitățile de creare a elementelor de identitate vizuală pentru Regiunea de dezvoltare Nord, inițiate de ADR Nord odată cu lansarea procesului de planificare strategică în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Regională Nord pentru anii 2016-2020.

La sfârșitul lunii august 2016, un grup de specialiști de la ADR Nord și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-a deplasat în Cehia pentru a studia experiența partenerilor cehi în domeniul sistemelor GIS în planificarea strategică, precum și în cel al branding-ului, ca instrument de promovare regională.

 
Arrow Prev

      

   

Arrow Next