Prima   -  Noutăți - Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an

Membrii CDL al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit în prima ședință din acest an

26.02.2019   29 Accesări  

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia" s-au întrunit marți, 26 februarie a.c., în incinta Primăriei orașului Drochia, pentru prima dată în acest an și pentru a patra oară de când a fot creat acest CDL. La ședință a fost prezentat raportul de monitorizare a proiectului pentru perioada octombrie-decembrie 2018, precum și activitățile din planul de implementare al proiectului pentru perioada următoare.

Membrii CDL au mai ppus în discuție aspecte privind contribuţia pentru conectările individuale la rețelele extinse de alimentare cu apă; posibilităţi de compensare a cheltuielilor de conectare pentru categoriile vulnerabile de beneficiari (APL Drochia); reexaminarea şi recalcularea sumelor pentru conectările individuale la reţelele de AAC; întocmirea şi autorizarea listelor familiilor vulnerabile pentru compensarea plăţilor de conectare din sursele UE.

De asemenea, membrilor CDL li s-au prezentat informații cu privire la statutul curent al procesului de elaborare a documentaţiei de execuţie pentru reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă. Totodată, ei au apreciat procesul de implementare a activităţilor şi rezultatele obținute în cadrul proiectului, au analizat unele provocări şi riscuri și au oferit propuneri pentru remedierea acestora.

Precizăm că CDL-ul creat în cadrul proiectului de la Drochia servește în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea proiectelor, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general.

În urma realizării proiectului, în orașul Drochia vor fi reabilitați 4,6 km de aducție de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă. Mai mult, rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. Totodată, la Drochia vor fi construite 1 stație de tratare a apei potabile și reabilitate 2 stații de pompare, 7 castele de apă și 6 rezervoare de apă potabilă. De asemenea, vor fi instalate 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate. Circa 17.300 de drochieni vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. Valoarea estimativă a proiectului de AAC din orașul Drochia se cifrează la 1,5 milioane de euro, contribuția beneficiarilor fiind de 162.000 de euro.

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia" este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova", care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 

 

 
Arrow Prev

      

        

Arrow Next