Prima   -  Noutăți - Managementul proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în șase sate din raionul Râșcani și în orașul Drochia, abordat în ședință

Managementul proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în șase sate din raionul Râșcani și în orașul Drochia, abordat în ședință

03.07.2019   612 Accesări  

Miercuri, 3 iulie a.c., in incinta Agenției de Dezvoltare Regională Nord a avut loc, o ședință de lucru în cadrul proiectelor de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în șase sate din raionul Râșcani și în orașul Drochia. La întrunire au participat reprezentanți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ai Consiliului raional Râșcani, ai Primăriei orașului Drochia, ai companiei de proiectare SRL „Fluxproiect” și specialiști ADR Nord.

La ședință a fost prezentat progresul realizat la etapa de proiectare și au fost identificate soluții pentru buna derulare a măsurii investiționale privind achiziționarea serviciilor de proiectare pentru proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”.

Managerii celor două proiecte au prezentat informații despre obținerea prescripțiilor tehnice și coordonărilor privind subtraversarea drumurilor și amplasarea apeductului în zona de protecție a drumurilor și referitor la delimitările terenurilor unde vor fi amplasate obiectivele de infrastructură. Totodată, beneficiarii proiectului din raionul Râșcani au prezentat informații cu privire la modificarea avizelor de racordare la rețeaua electrică.

Dietrich Hahn, consultant internațional superior MSPL/GIZ, împreună cu directorul interimar al ADR Nord, Ion Iliev, beneficiarii celor două proiecte și proiectantul lucrărilor au discutat despre un șir de aspecte privind organizarea managementului proiectelor, în vederea bunei executări a prevederilor contractelor. În context, participanții la întrunire s-au referit și la importanța finalizării serviciilor de proiectare contractate în termenii stabiliți.

În urma realizării proiectului din raionul Râșcani, în șase sate vor fi construite 19,6 km de rețele de distribuție a apei potabile și 40 km de rețele de canalizare. De asemenea, va fi construită o conductă magistrală cu o lungime de 26 km. Totodată, în cadrul proiectului de AAC din cele șase sate vor fi construite 3 stații de epurare a apelor uzate, 1 stație de tratare a apei potabile și 1 stație de pompare pentru 28 de localități din raionul Râșcani. Circa 23.500 de locuitori ai raionului Râșcani vor fi beneficiarii proiectului, a cărui valoare estimativă se cifrează la 3,5 milioane de euro.

La Drochia urmează să fie reabilitați 4,6 km de aducție de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă. Mai mult, rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. Totodată, la Drochia vor fi construite 1 stație de tratare a apei potabile și reabilitate 2 stații de pompare, 7 castele de apă și 6 rezervoare de apă potabilă. Circa 17.300 de drochieni vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. Valoarea estimativă a proiectului de AAC din orașul Drochia se cifrează la 1,5 milioane de euro, contribuția beneficiarilor fiind de 162.000 de euro.

Cele două proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în șase sate din raionul Râșcani și în orașul Drochia sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 
Arrow Prev

   

  

Arrow Next