Prima   -  Noutăți - Membrii Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință

Membrii Comitetului director local al proiectului de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia, finanțat de UE, s-au întrunit într-o nouă ședință

30.07.2019   751 accesări  

Membrii Comitetului director local (CDL) al proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Drochia” s-au întrunit marți, 30 iulie a.c., în cadrul unei noi ședințe, organizată în incinta Primăriei orașului Drochia. La ședință au mai participat specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord și reprezentanți ai proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

În cadrul ședinței, Nina Cereteu, președinta CDL, a adus la cunoștința participanților la întrunire deciziile și concluziile din procesul-verbal al ședinței CDL din 25 aprilie a.c. De asemenea, președinta CDL a prezentat riscurile care deja au apărut și pot apărea pe parcursul implementării proiectului, precum și informații cu privire la contribuția locală și a discrepanțelor financiare între bugetul disponibil și costul lucrărilor din proiectul de execuție.

Ulterior, Ruslan Babin, manager local de proiect, a prezentat activitățile realizate în perioada aprilie-iunie a.c., precum și activitățile din planul de implementare a proiectului pentru perioada iulie-septembrie a.c. De asemenea, managerul local de proiect a prezentat participanților la ședință raportul privind recenta vizită de studiu în domeniul achizițiilor publice și al managementului contractelor privind implementarea proiectelor de infrastructură ale Uniunii Europene în România, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia. Totodată, Anatolii Leah, manager-adjunct Î.M. „Apă-Canal Drochia” a prezentat informații despre o vizită de studiu similară în Germania.

Membrii CDL au mai discutat pe marginea raportului „Implicarea societății civile ca partener al proiectului de AAC din Drochia”, pentru trimestrul al II-lea. De asemenea, membrii CDL au evidențiat un șir de aspecte pentru discuții ulterioare în cadrul ședințelor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, altor ministere, serviciilor descentralizate etc.

Scopul acestui CDL este să ofere soluții pentru problemele ce ar putea apărea pe parcursul implementării proiectului, precum și mai multă responsabilitate părților implicate la nivel local.

În urma realizării proiectului, în orașul Drochia vor fi reabilitați 4,6 km de aducție de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă. Mai mult, rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. Totodată, la Drochia vor fi construite 1 stație de tratare a apei potabile și reabilitate 2 stații de pompare, 7 castele de apă și 6 rezervoare de apă potabilă. Circa 17.300 de drochieni vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă. Valoarea estimativă a proiectului de AAC din orașul Drochia se cifrează la 1,5 milioane de euro, contribuția beneficiarilor fiind de 162.000 de euro.

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 
Arrow Prev

   

  

Arrow Next