Prima   -  Noutăți - Perspectivele și provocările în domeniul dezvoltării regionale în contextul situațiilor de criză, discutate la Bălți cu prilejul lansării Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord

Perspectivele și provocările în domeniul dezvoltării regionale în contextul situațiilor de criză, discutate la Bălți cu prilejul lansării Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord

29.09.2022   392 Accesări  

Perspectivele și provocările în domeniul dezvoltării regionale în contextul situațiilor de criză a fost tema unei conferințe organizată joi, 29 septembrie 2022, la Bălți, cu prilejul lansării Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VIII-a.

Conceput să promoveze politica de dezvoltare regională și rezultatele implementării acesteia în nordul țării în contextul situațiilor de criză, evenimentul a reunit oficiali de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) al Republicii Moldova, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Republicii Letonia, reprezentanți ai instituțiilor de dezvoltare regională din Republica Moldova și România, ai organizațiilor naționale și internaționale, ai administrațiilor publice locale, ai mediului academic și ai organizațiilor societății civile din nordul țării.

Programul conferinței a inclus trei sesiuni plenare în cadrul cărora participanții au discutat despre perspectivele politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova în contextul situațiilor de criză, li s-a adus drept exemplu unele modele internaționale și naționale în domeniul dezvoltării și revitalizării urbane și au fost informați despre oportunitățile instrumentelor de dezvoltare, inovare și specializare inteligentă ca răspuns la situațiile de criză.

În cadrul conferinței, Lilia Dabija, secretar general MIDR, s-a referit la perspectivele politicii regionale și la cadrul legislativ în domeniu.

Lilia Dabija, secretar general MIDR: „În ultimii ani, domeniul dezvoltării regionale a cunoscut modificări esențiale pozitive, datorate în mare parte suportului partenerilor de dezvoltare. A fost modificată Legea privind dezvoltarea regională, a fost elaborată noua Strategie Națională de Dezvoltare Regională, Programele Operaționale Regionale, Programul privind orașele-poli de creștere, a fost aprobat Documentul Unic de Program. De asemenea, a fost creat Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală care este principala sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și locală. Pentru a atinge obiectivele naționale de dezvoltare economică și socială în Republica Moldova, este necesar să dezvoltăm regiuni dinamice și competitive. În acest sens, intervențiile politicii sunt axate pe transformarea economică inteligentă, pe sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, pe crearea condițiilor infrastructurale, valorificarea eficientă a potențialului de inovare și facilitarea dezvoltării zonelor urbane în toate regiunile de dezvoltare.”

Maria Prisacari, director ADR Nord, a vorbit despre cele mai importante realizări în domeniul dezvoltării regionale obținute în nordul țării în perioada 2011-2021, inclusiv în ultima perioadă, marcată de situații de criză. În acest context, șefa ADR Nord a comunicat că, în perioada vizată, în nordul țării a fost finalizată implementarea a 34 de proiecte de dezvoltare regională, în valoare totală de 716,53 mil. lei. Cu aceste fonduri, provenite din surse naționale și surse externe, au fost obținute următoarele rezultate: 282.648 rețele de apeduct construite; 26.021 m rețele de canalizare; 21.161 km drumuri reabilitate; 18.392,89 mp - suprafață eficientizată energetic; 22,79 km rețele de iluminat construite; 75 de platforme construite; 5 infrastructuri de sprijin a afacerilor create; 3 obiective turistice renovate. 

Maria Prisacari, director ADR Nord: „Republica Moldova se confruntă cu un șir de provocări și tendințe pe termen lung, atât la nivel național, cât și la nivel regional. Prin urmare, trebuie aplicate noi paradigme de dezvoltare, care să țină cont de capacitățile interne, resursele limitate și economia fiecărei regiuni. În pofida crizelor și situațiilor de urgență din ultima vreme, dezvoltarea regională în regiunea noastră, ca și în alte regiuni ale țării, a cunoscut un trend ascendent.”

Referindu-se la cadrul legislativ și la viziunea asupra dezvoltării regionale din Republica Moldova, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională în cadrul MIDR, a amintit despre nevoia de sinergie dintre local și regional. „Dezvoltarea regională nu ar fi una completă fără dimensiunea dezvoltării locale. Aducem localitățile mai aproape de regiuni și regiunile mai aproape de localități, iar agențiile de dezvoltare regională sunt acele platforme care facilitează tot acest proces”, a relevat funcționarul MIDR.

Despre suportul GIZ Moldova în domeniul politicii de dezvoltării regionale a vorbit Elena Spînu, consultantă implicarea cetățenilor și dezvoltarea capacităților în cadrul Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. La rândul lor, Jevgēnija Butņicka, reprezentanta VARAM din Letonia, Adrian Mariciuc, directorul general adjunct ADR Vest din România, și Inga Cojocaru, agent de dezvoltare în cadrul Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov din România, s-au referit la experiența Letoniei și cea a României în domeniul dezvoltării regionale, prezentând în cadrul sesiunilor plenare informații relevante despre specializarea inteligentă și despre dezvoltarea și revitalizarea urbană din cele două țări. Despre colaborarea în domeniul dezvoltării urbane dintre Solidarity Fund PL în Moldova și instituțiile de dezvoltare din țara noastră a vorbit Tomasz Horbowski, directorul de țară Solidarity Fund PL in Moldova, și Anastasia Ștefanița, specialist senior în cadrul aceleiași reprezentanțe.

Valentina Pleșca, manager de program în domeniul dezvoltării rurale a prezentat proiectul „Întreprinderi și comunități puternice pentru Moldova”, iar conf. univ., dr. Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a vorbit despre modernizarea universităților ca răspuns la situațiile de criză.

Experiențele orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniul dezvoltării și revitalizării urbane au fost tema comunicărilor susținute de către Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț, și Tatiana Dubițkaia, viceprimar al municipiului Bălți. În context, reprezentanții celor două administrații municipale au vorbit despre proiectele de revitalizare urbană implementate la Edineț și Bălți.

În sesiunea instrumentelor de dezvoltare, inovare și specializare inteligentă, Vadim Iațchevici, șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, a prezentat oportunitățile naționale de finanțare a domeniului inovațiilor, iar Andrei Moisei, care a reprezentat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a vorbit despre rolul inovațiilor în creșterea competitivității economiei regionale.

Lucrările conferinței s-au încheiat cu o vizită de studiu în una dintre zonele de revitalizare urbană din municipiul Bălți, unde ADR Nord implementează în prezent un proiect de revitalizare urbană finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

Conferința „Dezvoltarea regională: perspective și provocări în contextul situațiilor de criză” este organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, cu suportul GIZ Moldova și în colaborare cu Solidarity Fund PL în Moldova, Polish Aid, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (România), Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (România), Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Republicii Letonia, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și autoritatea publică locală din municipiul Bălți.

 
Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

   

  

Arrow Next