Prima   -  Achiziții publice   -  Anunțuri proceduri finanțate din FNDR - Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01309 Servicii de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01309 Servicii de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”

02.05.2017   488 Accesări  

Buletin Nr 35 din 02.05.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/01309
 
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 023129682
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Servicii de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”
Cod CPV 79212000-3
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini  
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Termenul de depunere a ofertelor 16.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19123326 

Buletin Nr 39 din 16.05.2017

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 

În atenţia operatorilor economici!
 
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/01309 din 23.05.2017 cu privire la achiziţia de Servicii de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României ”Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” , cod CPV - 79212000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante ADR Nord, sunt operate următoarele modificări:
 
Termenul de depunere a ofertelor 16.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.05.2017 11:00
 
SE ÎNLOCUEŞTE CU:
 
Termenul de depunere a ofertelor 23.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.05.2017 11:00
 

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
 
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19123326 
Arrow Prev

      

        

Arrow Next