Prima   -  Achiziții publice   -  Proceduri finanțate din FNDRL - Licitaţie publică Nr. 17/01251 Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca

Licitaţie publică Nr. 17/01251 Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca

05.05.2017   1410 accesări  

 

Buletin Nr 36 din 05.05.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Licitaţie publică Nr. 17/01251
 
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 00373 231 2-96-82
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca
Cod CPV 45247130-0
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 202
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Bălţi, piața Alecsandri Vasile 8 bir. 204
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00
Termenul de depunere a ofertelor 29.05.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 29.05.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18998042 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

 

În atenţia operatorilor economici!
 
La Licitaţie publică nr. 17/01251 din 29.05.2017 cu privire la achiziţia de Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca, cod CPV - 45247130-0, conform necesităţilor autorităţii contractante ADR Nord, sunt operate următoarele modificări:
 
 
 

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
 
Lista documentelor şi cerinţelor de calificare

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=18998042