Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenția de Dezvoltare Regională Nord

15.06.2012   1061 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Secția management proiecte.  

Funcție vacantă: Specialist în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor /INGINER-CONSTRUCTOR/ (1 unitate)

Scopul general al funcției: Oferirea asistenței în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor și activităților programului din cadrul Agenției.

Sarcini de bază:

1. Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor și implementarea orarelor,

2. Asistă la implementarea generală și managementul programelor / proiectelor incluse în programul Agenției,

3. Monitorizarea alocărilor, cererilor pentru eliberarea fondurilor, angajamentelor de fonduri și plăți a conturilor restante cu privire la programele / proiectele individuale;

4. Monitorizarea eliberării fondurilor pentru contractanți, consultanți, furnizori și prestatori de servicii;

5. Asigurarea prezentării, revizuirii și aprobării în timp util a documentelor de proiect;

6. Asistarea în pregătirea ofertelor de proiect, termenilor de referință și conceptelor de proiect;

7. Dezvoltarea implementării proiectului și indicatorilor de performanță în legătură cu managementul și convenirea asupra cerințelor de raportare;

8. Asistarea în evaluarea licitațiilor și pregătirea rapoartelor de evaluare;

9. Implementarea strategiei de monitorizare și evaluare a proiectului și recomandarea modificărilor pe baza experienței transferabile;

10. Stabilirea liniilor directoare, privind monitorizarea și evaluarea proiectului pentru diferite componente ale proiectului;

11. Coordonarea cu Directorul și alți membri ai personalului ADR ca să fie îndeplinite cerințele de asigurare a monitorizării și evaluării;

12. Propune modalități de a introduce constatări de monitorizare și evaluare în luarea deciziilor;

13. Coordonarea vizitelor la fața locului și consultărilor cu părțile interesate anumite ale programului / proiectului;

14. Întocmirea și prezentarea rapoartelor în ceea ce privește rezultatele obținute cu privire la programele / proiectele din cadrul competenței lui / ei;

15. Asistarea directorului în pregătirea rapoartelor periodice privind activitățile, orarul și starea financiară a tuturor componentelor proiectului într-un format de raportare standard, în conformitate cu cerințele Guvernului, precum și ale altor agenții de finanțare;

16. Să verifice corectitudinea devizelor prezentate de contractanții ADR Nord;

17. Să verifice:

 • proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție;
 • procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;
 • programele de verificare a execuției;
 • proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier);
 • graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale;
 • procesele-verbale privind lucrările ascunse.

18. Să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;

19. Să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție;

20. Stabilește relații optime cu operatorii economici și APL, pentru rezolvarea în timp util si în bune condiții a tuturor problemelor apărute pe parcursul desfășurării activității de construcție;

21. Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor / actelor adiționale cu operatorii economici;

22. Efectuarea altor sarcini aferente, după necesitate.

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile de bază:

 • Studii superioare în domeniul construcțiilor civile (inginer-constructor);
 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române, oral și scris. Cunoașterea limbilor rusă și engleză, la nivel de comunicare, va fi un avantaj;
 • Competență în utilizarea computerului; abilități de lucru în programele Microsoft Office.

Cerințele specifice:

 • Studii superioare în domeniul construcțiilor civile, minimum 3 ani (inginer în construcție);
 • Cunoștințe temeinice privind: sistemul de calitate în construcții, documentele, conform legislației în vigoare ce reglementează activitatea în proiectări și executarea construcțiilor, recepția construcțiilor etc., întocmirea și analiza devizelor la lucrările preconizate etc.
 • Abilitatea de a construi și menține relații cu prestatorii de servicii și alte părți interesate;
 • Cunoștințe de lucru a regulilor de achiziții a bunurilor și serviciilor din sectorul public;
 • Experiență profesională în domeniul construcțiilor;
 • Abilitatea de a construi și menține relații cu prestatorii de servicii și alte părți interesate;
 • Cunoașterea regulilor de achiziții a bunurilor și serviciilor din sectorul public.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Cererea și documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel.: /231/ 61980

E-mail: adrnord@gmail.com; office@adrnord.md

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.06.2012

Arrow Prev

      

   

Arrow Next