Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - ANUNȚ de selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui FILM de scurtă durată despre ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ în zonele rurale ale Republicii Moldova

ANUNȚ de selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui FILM de scurtă durată despre ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ în zonele rurale ale Republicii Moldova

24.09.2012   957 Accesări  

ANUNȚ NR. 83122291 DE SELECTARE A UNUI FURNIZOR DE SERVICII PENTRU ELABORAREA ȘI PRODUCEREA UNUI FILM DE SCURTĂ DURATĂ DESPRE ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ ÎN ZONELE RURALE ALE REPUBLICII MOLDOVA.


AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în municipiul Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, anunță concursul de selectarea a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui film de scurtă durată despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului-pilot lansat „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al filmului despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei este de a îmbunătăți cunoștințele cetățenilor și APL-urilor și a îndruma APL-urile în direcția organizării și desfășurării corecte și durabile a serviciului de iluminat stradal în localitățile rurale ale Republicii Moldova. Filmul despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova are ca scop să conțină următoarele secvențe:

 • Prezentarea beneficiilor serviciului public de iluminat stradal pentru localitățile rurale.
 • O prezentare generală despre starea rețelelor de iluminare stradală în localitățile rurale ale Republicii Moldova;
 • O prezentare generală despre primăriile localităților rurale care au investit în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
 • O prezentare generală despre sursele financiare (surse din bugetul local, granturi, surse financiare alocate în bază de proiecte din fondurile AEE) care au fost investite în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
 • O prezentare generală a costurilor suportate la reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal: lungime de rețele electrice - cost, număr de instalații de iluminat/felinare - cost;
 • O prezentare generală a soluțiilor tehnice implementate: tipurile de rețele electrice, tipul de instalații de iluminat/felinare folosite în diferite localități și consumul de energie electrică;
 • Interviuri cu primarii localităților unde au fost restabilite, reconstruite, construite din nou rețelele de iluminat stradal și din a cui cont s-au executat aceste lucrări;
 • Interviuri cu directorii ANRE, AEE și poziția lor față de situația actuală a rețelelor de iluminat stradal, în a cui proprietate se află și cine trebuie să investească în reabilitarea rețelelor de iluminat stradal;
 • Mesaj către utilizatorii serviciului public de iluminat stradal;
 • Mesaj către populație în vederea economisirii resurselor energetice;
 • Posibilitatea de cooperare intercomunitară.

Responsabilități specifice:

 • A se vedea Termenii de Referință (ToR);
 • Serviciile se oferă la cota zero a TVA.

Criterii de eligibilitate:

 • Experiență în efectuarea unor activități similare de cel puțin 5 ani;
 • Studii superioare în domeniile tehnic, artistic, jurnalistic;
 • Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităților propuse;
 • Abilități și experiență în prezentările publice și receptivitatea la comentarii și experiența de coordonare cu instituțiile publice;
 • Disponibilitate în organizarea și desfășurarea acțiunilor în termenele indicate;
 • Capacități organizatorice pentru desfășurarea acțiunilor.
 • Experiență pozitivă de lucru cu organizațiile internaționale;
 • Experiență și abilități de relaționare dezvoltate cu diferiți actori;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române, cunoașterea limbilor rusă și engleză.

Pentru participarea la concurs Companiile interesate vor prezenta:

 • Cererea de participare la concurs, angajamentul de a îndeplini condițiile enunțate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ);
 • CV-ul Companiei, care trebuie, de asemenea, să includă:
 • Certificatul de înregistrare;
 • Certificat de la bancă cu rechizitele bancare;
 • Darea de seamă financiară și bilanțul pentru perioada precedentă, autentificate de organul statistic teritorial și de conducător;
 • Certificatul privind datoriile față de bugetul public național;
 • Lista activităților efectuate de organizație în ultimii 3 ani la nivel național sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
 • 3 nume de referință cu adresele, telefoanele și adresele electronice;
 • CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate în pregătirea, elaborarea și producerea filmului de scurtă durată despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova;
 • Oferta financiară.

Documentația de concurs (Termenii de Referință) pot fi obținuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588 fax (022) 860588 sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menționarea denumirii și numărului anunțului), la adresa sediului AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun.  Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate și/sau întîrziate.

Informații suplimentare se pot obține la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, persoană de contact: Tatiana Bîlba, e-mail: tatiana.bilba@giz.de sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419, persoană de contact: Igor Neaga, e-mail: igor.neaga@giz.de.

Arrow Prev

     

  

Arrow Next