Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - ANUNȚ de selectare a companiei de proiectare pentru elaborarea PROIECTULUI CONCEPTUAL al STAȚIEI DE RECICLARE Florești

ANUNȚ de selectare a companiei de proiectare pentru elaborarea PROIECTULUI CONCEPTUAL al STAȚIEI DE RECICLARE Florești

03.10.2012   1004 Accesări  

ANUNȚ NR. 83123220 DE SELECTARE A COMPANIEI DE PROIECTARE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI CONCEPTUAL AL STAÅ¢IEI DE RECICLARE FLOREÅžTI


AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2001, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19, anunță concursul de selectare a unei companii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic al Stației de reciclare din or. Florești în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat de management al deșeurilor, inclusiv separarea și colectarea deșeurilor, precum și reducerea volumelor deșeurilor prin reciclarea materialelor secundare și transferul reziduurilor rămase  la depozitul sanitar din Åžoldănești.

Compania câștigătoare va elabora câteva opțiuni (2-3) de proiecte conceptuale, care vor fi ulterior analizate de GIZ în colaborare cu primăria or. Florești. Opțiunea agreată de ambele părți va fi înaintată ulterior spre executarea unui proiect detaliat de lucru.

Criterii de eligibilitate:

 • Experiență în efectuarea unor activități similare de cel puțin 5 ani;
 • Resurse, capacități tehnice și umane suficiente și corespunzătoare pentru implementarea cu succes a activităților propuse;
 • Disponibilitate în organizarea și desfășurarea acțiunilor în termenele indicate;
 • Experiență pozitivă de lucru cu organizațiile internaționale;
 • Cunoașterea excelentă a limbii de stat; cunoașterea limbilor rusă și engleză ar fi un avantaj. 

Pentru participarea la concurs Companiile interesate vor prezenta:

 • Oferta tehnică cu indicarea termenelor de executare a lucrărilor (fișier separat);
 • Oferta financiară cu calculul costurilor la cota TVA 0% (fișier separat);
 • Cererea de participare la concurs (scrisoare de motivare), prin care își vor exprima angajamentul de a îndeplini condițiile enunțate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de GIZ;
 • CV-ul Companiei cu relatarea succintă a proiectelor executare anterior, inclusiv:
 1. Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 2. Certificat de la bancă cu indicarea rechizitelor bancare;
 3. Darea de seamă financiară și bilanțul pentru perioada  precedentă, autentificate de organul statistic teritorial și de conducător;
 4. Certificatul privind datoriile față de bugetul public național;
 5. 3 nume de referință cu adresele, telefoanele și adresele electronice;
 6. CV-urile membrilor echipei de lucru, care dau dovadă de studii superioare și experiență în domeniul tehnic.

Ofertele se vor analiza în baza următoarelor criterii:

 • Capacitatea tehnică și experiența anterioară a companiei în executarea unor lucrări similare;
 • Termenele propuse de executare și predare finală a lucrărilor;
 • Costul total al ofertei.

Termenii de Referință (ToR) pot fi obținuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în municipiul Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19; sau sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menționarea denumirii și numărului anunțului), la adresa sediului GIZ, situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2001, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate și/sau întârziate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să apelați la Victor Bufteac, tel./fax: (022) 22 83 19, e-mail: victor.bufteac@giz.de, GSM: 068396309.

Arrow Prev

      

   

Arrow Next