Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de manager de oficiu

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de manager de oficiu

25.05.2012   694 Accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de manager de oficiu.

Scopul general al funcției:

 •  Oferirea serviciilor superioare de secretariat, cancelarie și sprijin administrativ directorului ADR, personalului și CRD-ului pentru a asigura că serviciile sunt furnizate într-un mod efectiv și eficient. 

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea unor servicii de asistență în birou pentru a asigura eficiența și eficacitatea în cadrul ADR;
 • Recepționarea, direcționarea și reproducerea apelurilor telefonice și mesajelor de fax;
 • Menținerea sistemului general de evidență și înregistrarea corespondenței;
 • Asistență în planificarea și pregătirea ședințelor, conferințelor și apelurilor telefonice de conferință;
 • Răspunde la solicitări publice;
 • Direcționarea publicului larg la membrul personalului corespunzător;
 • Menținerea unui inventar adecvat al materialelor de birou;
 • Procesarea textuală a tuturor documentelor oficiale;

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile de bază:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoștințe excelente a limbii moldovenești oral și scris și este de dorit posedarea cunoștințelor de lucru a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Competență în utilizarea computerului cu cunoștințe a aplicațiilor Microsoft;

Cerințele specifice:

 • Studii superioare, de licență sau echivalente în drept;
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Cunoașterea managementului;
 • Abilități bune de comunicare;
 • Abilități de lucru cu informația, analiză și sinteză;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs:

1. CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv); 

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

4. Copia carnetului de muncă (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 08.06.2011 

Tel/fax. - 231 6 19 80

e-mail adrnord@gmail.comoffice@adrnord.md  

Adresă poștală - MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8a

Persoană de contact - Liviu Ojog, specialist cadre

Arrow Prev

      

   

Arrow Next