Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor

29.03.2016   1099 Accesări   ADR Nord

Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță concursul pentru ocuparea funcției de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

Scopul general al funcţiei

Colaborarea cu partenerii regionali, naționali și internaționali precum și atragerea fondurilor străine pentru implementarea proiectelor din Planul Operațional al Regiunii Nord şi alte proiecte regionale în baza Programelor Regionale Sectoriale

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea și participarea în structuri de parteneriate regionale, naționale, internaționale;
 • Menținerea dialogului ADR cu partenerii săi din țară și de peste hotare;
 • Promovarea națională și internaţională a Regiunii de Dezvoltare Nord;
 • Elaborarea şi derularea de proiecte în parteneriat național și internaţional;
 • Atragerea fondurilor străine pentru implementarea proiectelor din POR Nord şi alte proiecte regionale în baza PRS;
 • Identificarea necesităților de asistență tehnică în domeniu și coordonarea cu directorul ADR Nord și MDRC;
 • Asigurarea și mobilizarea tuturor resurselor instituției la implementarea eficientă și eficace a proiectelor de asistență tehnică și financiară;
 • Participarea în Grupuri de Lucru instituite în acest scop și asigurarea activităților de implementare și coordonare a proiectelor de asistență tehnică și investiționale ale ADR Nord;
 • Integrarea în Planurile agenției, activitățile implementate în cadrul proiectelor de asistență tehnică;
 • Coordonarea cu MDRC a delegațiilor oficiale peste hotare;
 • Alinierea obiectivelor din propunerile de proiecte, la obiectivele strategiei naționale, regionale și sectoriale, precum și la principiile de colaborare cu partenerii internaționali;
 • Organizarea activităților de promovare a imaginii RDN și ADR pe plan național și internaţional.
 • Elaborarea și implementarea planului de relații cu actorii internaționali, naționali și regionali al ADR, în funcție de obiectivele instituției;
 • Elaborează planuri de acțiuni şi rapoarte pentru evenimente de promovare;
 • Asigurarea secretariatul Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord;
 • Gestionează imaginea publică a instituţiei pe plan intern şi extern, relaţiile acesteia cu publicul, structurile statului şi cetăţenii.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Studii universitare și postuniversitare în domeniul filologie, administrare publică, relații internaționale, politici europene, diplomație;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii relevante secției date (administrare publică, relații internaționale, politici europene, planificare strategica, managementul proiectelor);
 • Experiență în domeniul elaborării și implementării proiectelor din surse externe;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoștințe în domeniul protocolului oficial;
 • Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
 • Experiență de lucru în organizații internaționale constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române, engleze și ruse;
 • Cunoaşterea unei alte limbi străine va constitui un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Persoanele interesate pot depune personal / prin poştă / prin e-mail dosarul de concurs:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (vor fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor);
 • Copia carnetului de muncă (por fi autentificate sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor);

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 15 aprilie 2016.

 • tel./fax: (231) 29682
 • e-mailjurist.adrnord@gmail.com
 • adresă poştală: MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8A.
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre. 

 

Arrow Prev

     

  

Arrow Next