Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Proiecte finalizate | FNDR - „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord”

„Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord”

29.11.2013   770 Accesări  

Proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”

Obiectivul general al proiectului: Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare a orașului Otaci

Solicitant: Primăria orașului Otaci

Localizarea proiectului: Orașul Otaci, raionul Ocnița

Grupul țintă:

  • 8400 locuitori ai orașului Otaci;
  • 21 întreprinderi economice;
  • 7 instituții publice;
  • Primăria orașului Otaci;
  • Î.M. „Direcția Locativ Comunală Otaci”;
  • Toate localitățile situate de-a lungul Nistrului mai jos de orașul Otaci;
  • Consumatorii apei potabile, care se alimentează din sursele râului Nistru.

Valorificat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională: 25 372 200 de lei.

Durata de implementare a proiectului: 24 luni

EVOLUȚIA PROIECTULUI

Arrow Prev

      

   

Arrow Next