Prima   -  Oportunități de finanțare - GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

GEF SGP anunță concurs de propuneri de proiecte pe domenii tematice

11.10.2018   499 Accesări   SGP

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF) invită ONG-urile şi OSC-urile să prezinte propuneri de proiecte în domeniile de interes ale programului:

  • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;  
  • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;  
  • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale.  

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi în valoare de până la 50 000 dolari SUA organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu, în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Moto-ul SGP este „acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 27 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și de UNOPS.

Obiectivele principale ale Programului de Granturi Mici sunt:

  • dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
  • colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
  • constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
  • asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.

Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic 2018, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 26 decembrie 2018, 23:59 (GMT +2).

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm s-o contactați Programul de Granturi Mici al GEF la tel. (+373) 22 839-876, mob. 0 690 66 878.

Documente de suport

Arrow Prev

      

        

Arrow Next