Prima   -  Regiunea de Dezvoltare Nord   -  Prezentare

Regiunea Nord

Regiunea Nord
Oportunități de cooperare investițională
Trasee turistice
Profilul socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord

Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) are 11 puncte de conexiune internațională cu țările învecinate - România și Ucraina.

Conexiunea cu Uniunea Europeană, prin România, este prin punctul de trecere Costești-Stânca, deși în ultimii ani au fost construite alte două puncte la Lipcani-Rădăuți Prut și Criva-Darabani. Deocamdată, legăturile cu UE sunt îngreunate dat fiind faptul că din 3 puncte de trecere existente activează doar unul.

RDN este accesibilă prin toate patru tipuri de transport: aerian, auto , fluvial și feroviar. RDN e singura regiune care are oportunitatea de acces aerian prin două aeroporturi: Aeroportul Internațional Bălți (Ledoveni) și Aeroportul Internațional Mărculești. Însă ambele aeroporturi sunt utilizate la capacități minime, oferind servicii de transport de mărfuri, în majoritate pe curse interne și, ocazional, zboruri externe. Aeroportul Bălți (Ledoveni), este civil, iar cel din Mărculesti (raionul Florești) este mixt (militar și civil). Ambele dispun de statut de aeroport internațional. Aeroportul din Bălți este certificat și deschis pentru transporturile de călători și mărfuri, dar, în prezent, este utilizat doar pentru zboruri neregulate unice. RDN este traversată doar de un singur traseu rutier internațional: Coridorul Giurgiulești-Briceni (GBC) cu o lungime de 460 km, care este nefuncțional (nefinalizat) și două trasee naționale: M14 și M2.


Vizualizare hartă mărită

Populația stabilă a RDN, la 1 ianuarie 2009,   constituie 1013,7 mii persoane. Această valoare continuă cursul unui trend general negativ al volumului demografic aferent perioadei 2004-2008. Evoluția populației în această perioadă a fost negativă pentru toate unitățile administrative cuprinse în regiune (excepție face doar raionul Ocnița). Descreșterea populației înregistrată în această perioadă este de 21,6 mii persoane, ceea ce reprezintă 2,1%. Această scădere este cea mai pronunțată în comparație cu regiunile centru și sud. Cauza acestei descreșteri este sporul natural negativ și migrația populației.

Produsul Regional Brut (PRB) al RDN în 2008 se estimează la 9,15 miliarde lei sau 22% din PIB-ul național. În perioada 2006-2008, PRB s-a modificat nesemnificativ, iar producția brută per capita a constituit puțin peste 600 de euro sau 79% din nivelul mediu național.

Regiunea dispune de un potențial industrial relativ dezvoltat. Principalele aglomerații industriale de tip „cluster" sunt: (a) industria extractivă; (b) fabricarea de articole de îmbrăcăminte, prepararea și vopsirea blănurilor; (c) producția și distribuirea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă; (d) industria alimentară și a băuturilor; (e) producția de aparatură și instrumente medicale, de precizie, optice. Peste 50% din potențialul industrial este concentrat în mun. Bălti. Totodată, în regiune pot fi evidențiate cîteva centre industriale cu posibilități de dezvoltare - Edineț-Cupcini, Florești-Soroca, Ocnița-Otaci etc. Problema cea mai mare a întreprinderilor industriale este uzura morală și fizică a echipamentului și utilajelor, utilizarea tehnologiilor învechite ce determină costuri înalte de producere. În același timp, întreprinderile dispun de capacități de producție neutilizate, infrastructură relativ dezvoltată, care pot sta la baza creării parcurilor industriale și tehnologice.

Potențialul agroindustrial al regiunii se constituie din 51 de cooperative de producție, 25 de societăți pe acțiuni, peste 530 de societăți cu răspundere limitată și peste 90 de mii de gospodării țărănești întreprinderi individuale înregistrate. În regiune este amplasată toată industria zahărului din țară (5 fabrici de zahar), 4 întreprinderi de prelucrare a fructelor și a legumelor de capacitate mare, 5 fabrici de prelucrare din sectorul zootehnic, 3 întreprinderi avicole și alte societăți specializate în procesare.

Sectorul serviciilor este în continuă creștere atît în valori absolute, cît și a cotelor din nivelul regional și național. Contribuția cea mai mare revine comerțului, telecomunicațiilor și serviciilor financiare.

Industria hotelieră regională include 18 hoteluri și unități de cazare, cu o capacitate totală de 2415 locuri. Patrimoniul turistic al RDN este constituit din 102 de arii protejate de stat cu o suprafață totală de cca 16,6 mii ha, 2 plaje de importanță națională (Soroca, Costești), 20 de muzee, 5 mănăstiri și 4 schituri, 178 de edificii ecleziastice de importanță națională și regională. Aceste resurse determină implicit eventuala specializare a zonelor turistice din regiune. Modul eficient de valorificare a resurselor turistice din regiune ar fi crearea de zone turistice cu stațiuni de importanță națională și locală, care ar diversifica destinațiile turistice din RDN.

Investiții și procesul investițional
În perioada 2004-2006, investițiile în capital fix calculate în prețuri comparabile au avut o dinamică negativă. Cu toate că în 2007 investițiile s-au mărit cu 30%, ponderea regiunii în totalul investițiilor s-a redus pînă la 15-16%.

Finanțarea investițiilor se efectuează preponderent din surse private, iar bugetelor guvernelor centrale și locale le revine doar 8-14%. Totodată, distribuția lucrărilor de construcție și montaj este disproporționată în profil teritorial, diferențele volumului de investiții pe locuitor între raioane fiind de pînă la cinci ori.

Totuși, regiunea este cunoscută investitorilor străini nu numai prin prezența companiilor străine în ramurile tradiționale: sector bancar și distribuția petrolului, dar și în producția materialelor de construcție (Knauf), sectorul alimentar (Sudzuker, Metro, Fourchette), construcția de mașini (Dräxlmaier) etc.

Arrow Prev

   

  

Arrow Next