print
Vizită în teren la proiectul din Duruitoarea Veche
04.05.2012
2181 accesări

DURUITOAREA VECHE, 4 mai 2012. Un grup de specialiști au efectuat o vizită în teren la proiectul „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani"La vizita de monitorizare au participat Margareta VAMEȘ, managerul proiectului (GIZ); Pavel PANUȘ, expert GOPA, Liuba BARANCEANU, specialist ADR Nord, Vasile HERDIC, directorul SRL „VALIS”; Mihai HERDIC, dirigintele de șantier; Valentina MARUȘCIAC, responsabil tehnic; Gheorghe SANDU, director al Intreprinderii Municipale „Apă-Canal Costești”. 

În cadrul acestei vizite de monitorizare s-a discutat despre suprapunerea planului de implementare a proiectului cu situația la moment și despre conectarea abonaților din Duruitoarea Veche la apeductul magistral. În final, s-a constatat necesitatea schimbării localizării stației de pompare a apei care, conform documentației tehnice, este situată într-un loc interzis (sub un pilon de tensiune înaltă).

ÎM „Apă-Canal Costești” va prezenta condițiile tehnice pentru fiecare locatar și, împreună cu locuitorii satului vor pregăti terenul pentru conectarea la apeductul magistral din surse proprii pînă la data de 15.05.2012. În prezent, lucrările se desfășoară conform planului.

DESPRE PROIECT. Obiectivul general al proiectului de la Duruitoarea Veche, lansat în data de 22 noiembrie 2011, este crearea accesului la servicii de AAC pentru locuitorii satului. Solicitantul proiectului este Primăria comunei Costești. În urma implementării proiectului, 470 locuitori ai satului Duruitoarea Veche și cca 3000 de locuitori din comuna Costești vor beneficia de apă potabilă și canalizare. Implementarea proiectului, finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), a fost programată pentru un an. Bugetul total al proiectului este de 2 400 mii lei. În activitățile proiectului au fost implicați peste 100 persoane: reprezentanți ai beneficiarilor proiectului, APL, prestatori de servicii AAC, servicii publice desconcentrate în teritoriu, Agenția „Apele Moldovei”, MDRC, Ministerul Mediului, ADR Nord.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord