print
Cooperarea intercomunitară, instrument excelent pentru a spori calitatea serviciilor
05.06.2012
2182 accesări

COSTEȘTI, IALOVENI, 5 iunie 2012. „Cooperarea intercomunitară va asigura dezvoltare echilibrată a regiunilor și va îmbunătăți calitatea serviciilor de utilitate publică, iar promovarea acestora din perspectiva regională va eficientiza utilizarea resurselor și va dezvolta propuneri pentru modernizarea prestării serviciilor”, a menționat ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel RĂDUCAN, în mesajul de salut la Prima Conferință Națională din domeniul Cooperării Intercomunitare.

La Prima Conferință Națională în Domeniul Cooperării Intercomunitare, la care a participat și directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Ion BODRUG, s-au întrunit peste 100 de reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și ai partenerilor de dezvoltare, ONG-urilor. Evenimentul a subliniat importanța tot mai crescîndă a parteneriatelor dintre comunități și a prestării de servicii publice la nivel regional. Aceasta duce la creșterea calității, la optimizarea costurilor întreprinderilor care prestează servicii precum apă și canalizare, gestionare a deșeurilor, și, implicit, la scăderea tarifelor suportate de cetățeni.

Pentru a încuraja cooperarea dintre comunități, e nevoie de a dezvolta și de a actualiza cadrul legal. În același timp, trebuie promovată asocierea voluntară a unităților administrativ-teritoriale interesate de prestarea în comun a serviciilor publice. La aceste concluzii au ajuns participanții la Prima Conferință Națională în Domeniul Cooperării Intercomunitare.

„Agenda de lucru a Guvernului și a partenerilor de dezvoltare s-a axat pe optimizarea calității serviciilor publice, mai ales în domeniul aprovizionării cu apă, canalizării, salubrizării, infrastructurii și multe altele. Astfel, sînt asigurate drepturile socio-economice elementare ale omului la o viață decentă. Cooperarea intercomunitară este un instrument excelent pentru a spori calitatea serviciilor. E mai ușor de cooperat decît de lucrat în mod dispersat”, a subliniat, la inaugurarea evenimentului, prim-ministrul Vlad FILAT.

Evenimentul curent reprezintă o reconfirmare a interesului reprezentanților guvernamentali, precum și a partenerilor de dezvoltare, de a acorda asistență autorităților locale pentru consolidarea capacităților și prestarea serviciilor de o mai bună calitate cetățenilor.

Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel RĂDUCAN, s-a referit, totodată, la oportunitățile pentru dezvoltare regională pe care le oferă cooperarea intercomunitară: „Cooperarea intercomunitară va asigura dezvoltarea echilibrată a regiunilor și va îmbunătăți calitatea serviciilor de utilitate publică, iar promovarea acestora din perspectivă regională va eficientiza utilizarea resurselor și va dezvolta propuneri pentru modernizarea prestării serviciilor”.

Totodată, vicepreședintele Comisiei parlamentare administrație publică și dezvoltare regională, Iurie ȚAP, a accentuat: „Conferința de astăzi este un pas concret pentru realizarea Strategiei Naționale de Descentralizare, aprobată la 5 aprilie curent. Putem obține schimbări în bine doar dacă cooperăm. Cooperarea intercomunitară vine să compenseze deficiențele cu care ne confruntăm, precum lipsa de fonduri, de personal. Asta ne ajută să creăm un sistem de prestare a serviciilor publice la nivelul de calitate pe care și-l dorește cetățeanul”.

Președintele Delegației Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, Alexandru AMBROS, primarul orașului Ungheni, a afirmat: „Formula de cooperare  intercomunitară este una din cele mai răspîndite forme de cooperare la nivel european. Analiza experienței internaționale ne permite să confirmăm că, doar astfel, vom putea oferi servicii publice de eficiență maximă și atenua discrepanțele dintre regiuni, mai ales în contextul reformei descentralizării”. Alexandru AMBROS este și vicepreședintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).

La conferință au fost prezentate studii de caz concrete ale unor comunități care au reușit să coopereze pentru a optimiza serviciile publice. Unul dintre ele este extinderea managementului integrat de colectare și stocare a deșeurilor solide din orașul Åžoldănești în șapte localități rurale din raioanele Åžoldănești și Rezina. Participanții au insistat pe modele de business ale cooperării intercomunitare.

De asemenea, donatorii și-au expus viziunile, perspectivele, studiile, dar și un ghid în domeniul cooperării intercomunitare. Astfel, disponibilitatea de a susține inițiativele în domeniul cooperării intercomunitare a fost exprimată de Kaarina IMMONEN, Coordonator Rezident al ONU; Ulvi AKHUNDLU, șeful Oficiul Consiliului Europei în RM; Marian SZYMANOWICZ, consultant superior GIZ; Jeff BRYAN, director adjunct al USAID.

Conferința Națională în Domeniul Cooperării Intercomunitare este organizată de Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Programului Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată, implementat cu susținerea PNUD, UN Women și sprijinul financiar al Guvernului Suediei, și Proiectului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) de Susținere a Autorităților Locale din Moldova. ♦ Proiecte.md

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord