print
Republica Moldova va beneficia de 21.750 milioane de euro alocați în Fondul E5P pentru creșterea eficienței energetice
03.12.2021
774 accesări MIDR,

Donatorii la Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P) au anunțat în cadrul Asambleei anuale a donatorilor, desfășurată în regim online, noile contribuții în Fondul E5P. Prin noile contribuții anunțate de către Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda și Slovacia, Republica Moldova va beneficia de 11.750 milioane de euro, sub formă de grant, pentru cofinanțarea proiectelor de asistență tehnică și de investiții în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. Suplimentar, Uniunea Europeană a anunțat că, până la sfârșitul anului curent, urmează să contribuie la fondul E5P cu aproximativ 10 milioane de euro, orientați pentru Republica Moldova.
 
Constantin Borosan, secretar de stat în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a mulțumit donatarilor pentru sprijinul financiar acordat, subliniind că proiectele finanțate din Fondul E5P vor fi implementate în concordanță cu cele mai bune practici aplicate la nivelul Uniunii Europene, pentru a face țara noastră mai puțin expusă la riscuri externe și pentru a consolida reziliența în domeniul energetic.
 
„Avem încredere că, datorită sprijinului instituțiilor financiare internaționale și al Fondului E5P, Republica Moldova va putea transpune principiile dezvoltării durabile în toate domeniile de interes pentru țara noastră  eficientizarea energetică a edificiilor publice și rezidențiale, ameliorarea sistemului de termoficare, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, gestionarea și reciclarea deșeurilor, modernizarea transportului public ș.a.”, a declarat Constantin Borosan.
 
La momentul de față, granturile acordate de E5P sunt utilizate atât pentru cofinanțarea în Republica Moldova a proiectului de gestionare a deșeurilor solide în municipiul Chișinău, cât și pentru proiectul de eficiență energetică implementat în cadrul modernizării sistemului de termoficare a SA „CET-Nord” din municipiul Bălți.
 
E5P reprezintă un fond cu capital de peste 200 milioane de euro gestionat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), destinat pentru promovarea investițiilor în domeniul eficienței energetice în țările din Parteneriatul Estic. Fondul susține cu granturi, la levierul 1:4, creditele în domeniul eficienței energetice oferite de instituțiile financiare implementatoare: BERD, Banca Europeană pentru Investiții (BEI), Banca Nordică pentru Investiții (NIB), Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO), Consiliul Băncii Europene pentru Dezvoltare (CEB), Grupul Băncii Mondiale și Grupul KfW. Aceasta înseamnă că investițiile atrase suplimentar în proiecte de eficiență energetică se majorează de patru ori în raport cu resursele alocate prin Fondul E5P. 

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Nord