print
Condiții inovatoare pentru industriile creative din Moldova, cu suportul Programului Transnațional Dunărea
05.08.2022
858 accesări

Economia urbană din regiunea de Nord a Republicii Moldova va fi îmbunătățită prin intermediul noilor industrii creative, menite să impulsioneze dezvoltarea regională și națională a țării. Acest lucru este posibil datorită proiectului „CINEMA  Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării”, implementat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Rezultatele și provocările proiectului au fost discutate pe 29 iulie 2022 în cadrul unei vizite de documentare, efectuată de reprezentanții I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” la partenerii proiectului: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Primăria municipiului Bălți.

Obiectivul proiectului CINEMA este îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile creative și revitalizarea urbană în regiunea Dunării. Realizarea acestui obiectiv se va înfăptui prin dezvoltarea și testarea modelelor, instrumentelor și serviciilor inovatoare bazate pe acțiuni intersectoriale între industriile creativă și sectoarele economiei urbane precum comerțul cu amănuntul și afacerile mici și mijlocii.

„Mulțumită acestui proiect, studenții și reprezentanții autorităților locale au reușit, pentru prima dată în regiunea de Nord, să identifice împreună soluții privind revitalizarea urbană și industriile creative în cadrul unui hackathon. Iar pentru a dezvolta capacitățile tinerilor în vederea inițierii unei afaceri în domeniul dezvoltării industriilor creative am organizat un atelier de instruire, bazat pe necesitățile formulate de tineri”, a menționat Victoria Zabolotnîi, managerul proiectului și specialistă în cooperare externă în cadrul ADR Nord.

Conceptul de industrie creativă cuprinde domeniile a căror activitate implică creativitate artistică sau științifică precum arhitectură şi regenerarea urbană, artă și design, artele spectacolului, film şi video, fotografie, inventica industrială și inteligență artificială, mass-media, modă și design vestimentar, meșteșuguri tradiționale, monumente și turism cultural, muzică, publicitate, software și jocuri video interactive, web design etc. Industriile creative vizează tot ceea ce este produs prin intermediul creativității artistice și științifice și are potențial industrial, adică intră în circuitul economic, produce valoare, generează venituri publice prin taxe și impozite, creează locuri de muncă și profit, contribuie la dezvoltarea regională și națională.

Proiectul CINEMA își propune să dezvolte capacități și să încurajeze cooperarea tuturor actorilor și a părților interesate, pentru a îmbunătăți durabil condițiile pentru inovare a industriilor creative și economiilor urbane, în special în rândul tinerilor. Parteneriatul CINEMA acționează pentru a îmbunătăți dialogul și cooperarea transnațională la nivel instituțional și politic, în rândul municipalităților și administrației orașelor din regiunea Dunării. Principalele activități vizează crearea de evenimente și platforme de comunicare pentru interacțiuni intersectoriale între industriile creative și economiile tradiționale, precum și proiectarea modelelor de afaceri replicabile pentru tinerii întreprinzători. Astfel, a fost actualizat Planul de acțiuni a locației-pilot (Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea Nord). Planul de pilotare reprezintă unul dintre instrumentele de revitalizare urbană create în contextul proiectului. Dezvoltarea industriilor creative în Regiunea Nord va contribui la procesul de revitalizare urbană.

În cadrul proiectului urmează să fie dezvoltat Centrul de inovare și transfer tehnologic, amplasat pe teritoriul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Centrul, cu o suprafață de 6050 mp, servește drept accelerator economic inovativ pentru regiunea de Nord a țării, oferind acces pentru studenți și tinerii specialiști la instruiri în domeniul tehnologiilor informaționale, servicii de orientare în carieră, reprezentând în același timp și o platformă pentru Centrul de suport al industriilor creative.

Proiectul CINEMA este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Proiectul urmărește îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile creative, economiile urbane și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, dezvoltarea capacităților și încurajarea cooperării tuturor actorilor și părților interesate. În total, 22 de parteneri din șapte țări sunt implicați în implementarea proiectului, printre care ADR Nord și Primăria municipiului Bălți. Bugetul total al proiectului se cifrează la 3 milioane de euro, din care 100.000 de euro (cca 2,09 milioane de lei) constituie co-finanțarea asigurată de partenerii din Republica Moldova: 50 de mii de euro de către ADR Nord și 50 de mii de euro  Primăria municipiului Bălți.

* * *

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 are un buget total de 274,6 milioane euro, inclusiv 5 milioane de euro alocate din fondurile Instrumentului European de Vecinătate (IEV) pentru Republica Moldova. La program participă 14 țări: Austria, Bosnia si Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), România, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). La nivel național sunt implementate 22 de proiecte în domenii precum buna guvernare, inovare și responsabilitate socială, culturală, energetică și de mediu, cu o valoare totală de două milioane de euro.

Programul Transnațional Dunărea are menirea să ofere oportunități pentru parteneri din Republica Moldova de a elabora și implementa o serie de proiecte valoroase prin consolidarea cooperării cu caracter de transformare și inovare, în același timp, fiind în măsură să contribuie la dezvoltarea unor sinergii transnaționale.

Pentru informaţii suplimentare, contactați: Direcția Programe transfrontaliere și transnaționale, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, e-mail: danube.helpdesk@ogpae.gov.md, tel.: (+373 22) 233 045.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord