print
ADR Nord evaluează durabilitatea și impactul unui proiect de modernizare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare implementat anterior în raionul Dondușeni
19.05.2023
235 accesări

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord evaluează durabilitatea și impactul proiectului „Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Târnova (etapa I)”, implementat din surse naționale în perioada iulie 2019  noiembrie 2020.

Recent, specialiștii în monitorizare și evaluare din cadrul ADR Nord au efectuat o vizită de monitorizare post-implementare în satul Climăuți și în orașul Dondușeni, unde au discutat cu reprezentanții administrațiilor publice locale și cu cetățenii care beneficiază de sistemul de alimentare cu apă construit.

Scopul vizitei a fost evaluarea realizării activităților din Planul de asigurarea a durabilității proiectului în perioada 2021-2023, starea bunurilor construite în cadrul proiectului, impactul proiectului asupra localității și gradul de satisfacție a cetățenilor.

În incinta Primăriei satului Climăuți s-a discutat despre gradul înalt de satisfacție a cetățenilor cu privire la calitatea apei și la prestarea serviciului de aprovizionare cu apă. Totodată, s-a discutat și despre provocările apărute după recepția la terminarea  lucrărilor și despre modul de soluționare a acestora. La rețelele de apă din Climăuți au fost conectate grădinița, școala primară, Centrul medicilor de familie, primăria și biserica.

La Primăria orașului Dondușeni au fost puse în discuție mai multe subiecte axate pe implementarea altor proiecte de alimentare cu apă, din alte surse de finanțare, dar care să asigure continuitatea proiectului implementat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Totodată, participanții la întrunire s-au referit și la proiectul de alimentare că apă care este implementat în prezent în cadrul Programului Național „Satul European”. De asemenea, s-a discutat și despre tarifele la apă, care nu acoperă cheltuielile ÎM „Apă-Canal Dondușeni” și care, la momentul de față, funcționează în pierdere, inclusiv din cauza numărului redus de consumatori plecați din localitate.

Participanții la întruniri au vizitat obiectivele create în cadrul proiectului, pentru a evalua starea acestora, gradul de funcționalitate etc.

Specialiștii ADR Nord au formulat un șir de recomandări care au fost incluse într-un proces-verbal expediat beneficiarilor. Mai multe detalii despre perioada de implementare și post-implementare se vor regăsi într-un raport de evaluare elaborat de către specialiștii ADR Nord.

Acest proiect de infrastructură a fost divizat după cum urmează:

  • Subproiectul 1: orașul Dondușeni, stația de pompare. Au fost efectuate lucrări de îngrădire a zonei de protecție a stației de pompare (montare eurogard  346 m / liniari); a fost montată stația de pompare, formată dintr-un grup de 4 pompe; a fost construit drumul de acces spre sondele arteziene (4.113 mp) și au fost montate rețelele electrice aeriene pentru punerea în funcțiune a stației de pompare.
  • Subproiectul 2: orașul Dondușeni, apeduct după calea ferată. Au fost montate rețele de distribuție cu o lungime totală de 7.200 m; au fost montate 15 cămine; au fost construite porțiuni de drum din pietriș (1.295 mp) și drum asfaltat (peste 1.000 mp).
  • Subproiectul 3: satul Climăuți, raionul Dondușeni. A fost construită fundația turnului; au fost montate 17.000 m de rețele; a fost construită 1 sondă arteziană (H=125 m) și 47 de cămine de vizită; au fost efectuate lucrări de montare a unui 1 castel de apă, 5 hidranți, 1 pompă de drenaj, 1 stație de clorinare (containerizată) și 236 m de gard. A fost aplicat pavaj din plăci de trotuare pe o suprafață de peste 300 mp și îmbrăcăminte de beton asfaltic pe o suprafață de 2.610 mp.

Aproximativ o mie de locuitori din satul Climăuți și circa nouă mii de locuitori ai orașului Dondușeni beneficiază de sistemul de alimentare cu apă creat în cadrul proiectului.

Pentru implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Târnova (etapa I)”, din sursele FNDRL au fost alocate 10,6 mil. lei.

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Nord