print
ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor
10.07.2012
626 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.

Funcțiile vacante: Specialiști în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor (1 unitate)

Scopul general al funcției:

  • Oferirea asistenței în dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor și activităților programului din cadrul Agenției

Sarcinile de bază:

- Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor și implementarea orarelor;

- Dezvoltarea implementării proiectului și indicatorilor de performanță în legătură cu managementul și convenirea asupra cerințelor de raportare;

-Asistarea în evaluarea licitațiilor și pregătirea rapoartelor de evaluare;

- Implementarea strategiei de monitorizare și evaluare a proiectului și recomandarea modificărilor pe baza experienței transferabile;

- Propune modalități de a introduce constatări de monitorizare și evaluare în luarea deciziilor

Condițiile de participare la concurs:

Condițiile de bază:

  • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
  • Cunoștințe excelente a limbii moldovenești oral și scris și este de dorit posedarea cunoștințelor de lucru a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
  • Competență în utilizarea computerului cu cunoștințe a aplicațiilor Microsoft;

Cerințele specifice:

  • Studii superioare în Management/Managementul sectorului public/Administrarea afacerilor;
  • Abilitatea de a construi și menține relații cu prestatorii de servicii și alte părți interesate;
  • Cunoștințe de lucru a regulilor de achiziții a bunurilor și serviciilor din sectorul public;
  • Experiența profesională în domeniul;
  • Abilitatea de a construi și menține relații cu prestatorii de servicii și alte părți interesate;
  • Cunoștințe de lucru a regulilor de achiziții a bunurilor și serviciilor din sectorul public;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs:

1. CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevant pentru postul respectiv); 

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

4. Copia carnetului de muncă (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale p/u a verifica veridicitatea lor);

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 20.07.2011 

Tel/fax. - 231 6 19 80

e-mail - adrnord@gmail.comoffice@adrnord.md  

adresa poștală - MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8a

Persoană de contact - Liviu Ojog, specialist cadre

Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Nord