print
ANUNȚ! Apel competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
10.08.2020
1476 accesări 2 Comentarii

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informează că, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova și în vederea inițierii unei noi etape de planificare și programare, începând cu data de 10 august 2020, se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR). 

Concursul are drept scop stimularea inițiativelor care contribuie cel mai eficient la implementarea politicii de dezvoltare regională.

Programele și proiectele depuse în cadrul Concursului vor corespunde următoarelor priorități: 1. Competitivitate Economică, 2. Dezvoltare Urbană și 3. Infrastructură Regională.

Concursul programelor și proiectelor de dezvoltare regională va fi organizat în două etape:

Etapa întâiDepunerea de către aplicanți a Notelor Conceptuale de propuneri de proiecte la Agențiile de dezvoltare regională.

Notele conceptuale de propuneri de proiecte vor fi depuse în termen de 45 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte (10 august 2020).

Etapa doi: Depunerea Cererilor Complete de Finanțare

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 120 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor Conceptuale, selectate de către comisiile create pe lîngă agențiile de dezvoltare regională.

Aplicanții eligibili pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, în conformitate cu domeniile de intervenție, sunt:

  • autoritățile publice locale de nivelurile 1 și 2;
  • instituțiile naționale de drept public și privat;
  • organizațiile neguvernamentale.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținearea finanțării sunt descrise în „Manualul Operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională” și anexele la el, care pot fi accesate pe paginile web www.madrm.gov.md și www.adrnord.md. Mai jos, la rubrica „Fișiere anexate”, se găsește Anexa nr. 1 la Manualul Operațional al FNDR, care prezintă Regulamentul de desfășurare a apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din FNDR.

Aplicanții eligibili, participanți la Concurs, vor demonstra abilități de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională pentru domeniile eligibile prevăzute de Manualul Operațional al FNDR.

Notele Conceptuale ale propunerilor de proiecte, iar apoi și Cererile Complete de Finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi prezentate personal de către aplicanți la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, aflată pe adresa:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

  • Republica Moldova, MD-3100
  • mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
  • tel./fax: (0231) 6-19-80
  • e-mail: adrnord@gmail.com
  • web: www.adrnord.md
Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Nord