Denumire proiect Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 21.09.2023
Domeniu Măsura 1.3: Promovarea eficienței energetice
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Bălți
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Primăria municipiului Bălți;
 • Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”.
Rezultatele proiectului
 • 80 angajați și 763 elevi ai Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
 • Consumul anual normat de energie în Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” redus cu 547 MWh și emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 125 tone;
 • Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” renovată și eficientă din punct de vedere energetic ca urmare a 11 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, precum și reprezentanții autorităților publice locale din municipiul Bălți promovează eficiența energetică;
 • Două documente strategice locale în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în municipiul Bălți armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile consolidate ale autorităților publice locale din municipiul Bălți și ai reprezentanților Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” în domeniul eficienței energetice.
Obiectivele proiectului
 • Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți este îmbunătățită.
Valoarea totală a proiectului
 • 19.585.913,15 de lei
 • 19.453.233,15 de lei  acordați de UE
 • 132.680 de lei – contribuția Primăriei municipiului Bălți
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next