Denumire proiect Asigurarea eficienței energetice a clădirii Școlii-internat sportive din satul Grimăncăuți, raionul Briceni
Data de start și finalizare 26.05.2017 -
Domeniu Măsura 1.3: Promovarea eficienței energetice
Finanțare din sursele FNDR
Documentul Unic de Program (DUP) 2017-2020
Planul Operațional Regional (POR)
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul raional Briceni
Parteneri

APL Grimăncăuţi, raionul Briceni

Relevanța și impactul regional al proiectului

Activităţile de creştere a eficientei energetice atrag atenţie deosebita în ultimii ani in Republica Moldova. In prezent, aceste activităţi sunt legate cu cele de protecţie a mediului si de combatere a schimbărilor climatice.

La nivel Naţional proiectul „Sporirea nivelului efecienţei energetice a clădirii şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni" este relevant pentru:

1.       Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică pentru anii 2011-2020.

2.       Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020".

3.       Strategia Energetică până în anul 2030.

Luînd în considerare faptul, că din 2010 Moldova este membru al Comunităţii Energetice, urmează să fie luate în considerare încă două Directive cu impact direct asupra clădirilor, şi anume:

1.Directiva 2006/32/EC privind eficienţa energetică la utilizatori finali şi serviciile energetice;

2.Directiva 2010/31/EU cu privire la performanţa energetică a clădirilor.

Unul dintre obiectele sportive de importanţă raională urmează să devină şcoala-Internat Sportivă situată în s. Grimăncăuţi, care face parte din infrastructura Şcolii Naţionale de Box din Grimancauţi, raionul Briceni, renumită în plan naţional şi internaţional. Obiectul este amplasat în cadrul intravilanului s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni. Clădirea şcolii-Internat Sportive se află în centrul satului, la o distanţă de 500 m de la drumul principal L-20 şi la o distanţă de 5 km de la centrul raional Briceni.

La momentul actual clădirea şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi necesită lucrări de reparaţie şi amenajare pentru ca să fie asigurat un înalt nivel de eficienţă energetică, ceea ce va reduce în perspectivă costurile operaţionale ce asigură funcţionalitatea instituţiei. Construcţia existentă reprezintă un complex de clădiri cu o suprafaţă totală de 1535 m.p. cu un 1 nivel, fără subsol, construit la începutul anilor 60. Pereţii portanţi sunt construiţi din blocuri de calcar pe mortar ciment-nisip. Acoperişul este din foi de ardezie pe sarpanta de lemn. Înălţimea etajului 3,7 pînă la nivelul jos al planţeului. Ferestrele şi uşile sunt vechi, executate din lemn încă din anul 1963.

În cadrul acestui proiect sînt planificate lucrări din compartimentele documentaţiei tehnice elaborate pentru renovarea şcolii-Internat Sportive în anul 2013, care vor contribui la sporirea nivelului de eficienţă energetică a clădirii. Lucrările planificate sunt: schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare, izolarea termică a pereţilor, fundaţiei şi tavanelor. Acest fapt va permite să fie minimizate cheltuielile de încălzire a clădirii.

Concomitent, sunt planificate şi alte activităţi de asigurarea a eficienţei energetice: Instalarea şi utilizarea lămpilor de tip LED va micşora cheltuielile pentru achitarea curentului electric; Implementarea sistemului nou de electricitate va permite exploatarea lui fiabilă şi durabilă; Construcţia sistemelor noi de încălzire şi ventilare a clădirii vor asigura o economice substanţială a cheltuielilor operaţionale.

Prin urmare, renovarea şcolii-Internat Sportive va asigura un înalt nivel de eficienţă eneregtică a clădirii şi va asigura per ansamblu o funcţionalitate mai bună a instituţiei Şcoala Naţională de Box din Grimancauţi care este cunoscută prin măiestria sa profesionistă în toată ţara şi peste hotare, aducînd Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate Mondiale, Campionate Europene si Jocuri Olimpice. Peste o sută dintre discipolii şcolii s-au învrednicit de titlul de Campioni ai Republicii Moldova la box, iar alţii s-au afirmat pe ringurile europene. În ultimii trei ani au fost deschise filialele şcolii în alte 8 localităţi a raionului. Infrastructura extinsă şi renovată a Şcolii Naţionale de Box (cu includerea şcolii-Internat Sportive renovate) va permite organizarea competiţiilor la un nivel mult mai înalt, accentul fiind pus pe organizarea competiţiilor la nivel regional, naţional şi chiar internaţional. 

 

Beneficiarii finali ai proiectului / grupurile țintă

Activităţile de creştere a eficientei energetice atrag atenţie deosebita în ultimii ani in Republica Moldova. In prezent, aceste activităţi sunt legate cu cele de protecţie a mediului si de combatere a schimbărilor climatice.

La nivel Naţional proiectul „Sporirea nivelului efecienţei energetice a clădirii şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni" este relevant pentru:

1.       Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică pentru anii 2011-2020.

2.       Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020".

3.       Strategia Energetică până în anul 2030.

Luînd în considerare faptul, că din 2010 Moldova este membru al Comunităţii Energetice, urmează să fie luate în considerare încă două Directive cu impact direct asupra clădirilor, şi anume:

1.Directiva 2006/32/EC privind eficienţa energetică la utilizatori finali şi serviciile energetice;

2.Directiva 2010/31/EU cu privire la performanţa energetică a clădirilor.

Unul dintre obiectele sportive de importanţă raională urmează să devină şcoala-Internat Sportivă situată în s. Grimăncăuţi, care face parte din infrastructura Şcolii Naţionale de Box din Grimancauţi, raionul Briceni, renumită în plan naţional şi internaţional. Obiectul este amplasat în cadrul intravilanului s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni. Clădirea şcolii-Internat Sportive se află în centrul satului, la o distanţă de 500 m de la drumul principal L-20 şi la o distanţă de 5 km de la centrul raional Briceni.

La momentul actual clădirea şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi necesită lucrări de reparaţie şi amenajare pentru ca să fie asigurat un înalt nivel de eficienţă energetică, ceea ce va reduce în perspectivă costurile operaţionale ce asigură funcţionalitatea instituţiei. Construcţia existentă reprezintă un complex de clădiri cu o suprafaţă totală de 1535 m.p. cu un 1 nivel, fără subsol, construit la începutul anilor 60. Pereţii portanţi sunt construiţi din blocuri de calcar pe mortar ciment-nisip. Acoperişul este din foi de ardezie pe sarpanta de lemn. Înălţimea etajului 3,7 pînă la nivelul jos al planţeului. Ferestrele şi uşile sunt vechi, executate din lemn încă din anul 1963.

În cadrul acestui proiect sînt planificate lucrări din compartimentele documentaţiei tehnice elaborate pentru renovarea şcolii-Internat Sportive în anul 2013, care vor contribui la sporirea nivelului de eficienţă energetică a clădirii. Lucrările planificate sunt: schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare, izolarea termică a pereţilor, fundaţiei şi tavanelor. Acest fapt va permite să fie minimizate cheltuielile de încălzire a clădirii.

Concomitent, sunt planificate şi alte activităţi de asigurarea a eficienţei energetice: Instalarea şi utilizarea lămpilor de tip LED va micşora cheltuielile pentru achitarea curentului electric; Implementarea sistemului nou de electricitate va permite exploatarea lui fiabilă şi durabilă; Construcţia sistemelor noi de încălzire şi ventilare a clădirii vor asigura o economice substanţială a cheltuielilor operaţionale.

Prin urmare, renovarea şcolii-Internat Sportive va asigura un înalt nivel de eficienţă eneregtică a clădirii şi va asigura per ansamblu o funcţionalitate mai bună a instituţiei Şcoala Naţională de Box din Grimancauţi care este cunoscută prin măiestria sa profesionistă în toată ţara şi peste hotare, aducînd Republicii Moldova trofee sportive de la Campionate Mondiale, Campionate Europene si Jocuri Olimpice. Peste o sută dintre discipolii şcolii s-au învrednicit de titlul de Campioni ai Republicii Moldova la box, iar alţii s-au afirmat pe ringurile europene. În ultimii trei ani au fost deschise filialele şcolii în alte 8 localităţi a raionului. Infrastructura extinsă şi renovată a Şcolii Naţionale de Box (cu includerea şcolii-Internat Sportive renovate) va permite organizarea competiţiilor la un nivel mult mai înalt, accentul fiind pus pe organizarea competiţiilor la nivel regional, naţional şi chiar internaţional. 

 

Activități principale

A.1. Lansarea activităţilor proiectului;

A.2. Elaborarea şi aprobarea Capitolului EE din Strategia de Dezvoltare Locală a s. Grimăncăuţi şi integrarea acestuia în  documentul strategic;

A.3. Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi privind asigurarea eficienţei energetice a clădirilor publice;

A.4. Renovarea Clădirii şcolii-internat sportive din s. Grmăncăuţi şi asigurarea eficienţei energetice:

  • schimbarea ferestrelor şi uşilor exterioare;
  • izolarea termică a pereţilor şi acoperişului clădirii;
  • instalarea reţelei de electricitate cu instalarea corpurilor de iluminat de tip LED;
  • construcţia sistemului de încălzire / ventilare
  • construcţia cazangeriei cu cazane moderne eficiente.

A.5. Dezvoltarea capacităţilor a CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcolii Naţionale de Box în asigurarea eficienţei energetice a obiectului renovat;

A.6. Organizarea campaniei de informare cetăţenilor şi beneficiarilor finali privind asigurarea EE a clădirilor publice. 

 

Produsele proiectului

Produsul 1. Ferestre eficiente energetic instalate

Indicator de produs I: - m2 ferestre efcieinte energetic instalate

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 142,83 m2.

 

Produsul 2. Uşi eficiente energetic instalate

Indicator de produs 2: - m2 uşi eficiente energetic instalate

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 86,90 m2.

 

Produsul 3. Pereţi şi tavane izolaţi termic, m2

Indicator de produs 3: - m2 pereţi şi tavane izolaţi termic

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 202 m2.

 

Produsul 4. Corpuri de iluminat eficiente energetic

Indicator de produs 4: Nr. Corpuri de iluminat eficiente energetic instalate

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 27.

 

Produsul 5. Sistem de încălzire eficient instalat

Indicator de produs 5: Nr. Sistem de încălzire eficient instalat

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1.

 

Produsul 6. Sistem de ventilare eficient instalat

Indicator de produs 6: Nr. Sistem de ventilare eficient instalat

Valoarea iniţială (anul 2016): 0, ţinta (anul 2020): 1. 

 

Rezultatele proiectului

Rezultate (efecte pe termen/lung).

Rezultatul 1: Planificarea şi programarea locală armonizată în sectorul EE în s. Grimăncăuţi, r-l Briceni.

Indicator de rezultat I:

Capitolul EE actualizat în cadrul strategiei de dezvoltare locală a s. Grimăncăuţi; (valoare Iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 1).

 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi în domeniul EE este eficientă.

Indicator de rezultat 2:

CR Briceni şi APL s. Grimăncăuţi au semnat un Acord de cooperare în domeniul EE (valoare Iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 1);

Contract de delegare a obeictului renovat EE de către CR Briceni către şcoala Naţională de Box este semnat (valoare iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 1).

 

Rezultatul 3: Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este  asigurată din punct de vedere EE.

Indicator de rezultat 3:

Infrastructura şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi este renovată EE (valoare iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 1).

 

Rezultatul 4: CR Briceni, APL s. Grimăncăuţi şi şcoala Naţională de Box sunt capabile să gestioneze în mod eficient obiectul renovat.

Indicator de rezultat 4:

APL II şi II, şcoala Naţională de Box gestionează eficient obiectul renovat EE în conformitate cu instrumentele interne actualizate şi manualul operaţional (valoare iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 1).

 

Rezultatul 5: Cetăţenii din s. Grimăncăuţi şi alte localităţi din r-l Briceni informaţi despre obiectul renovat EE.

Indicator de rezultat 5:

Nr. cetăţenii din r-l Briceni informaţi despre EE (valoare iniţială anul 2016 - 0; ţintă anul 2020 - 20000). 

 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general: Crearea condiţiilor optime pentru tinerii sportivi în cadrul şcolii-Internat Sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând tehnologiile energo-eficiente.


Obiectivele specifice:
O.S.1: Reducerea consumului de energie termică a şcolii-Internat Sportive prin renovarea şi termo-izolarea clădirii şcolii-Internat Sportive.
O.S.2: Minimizarea cheltuielilor operaţionale a şcolii-Internat Sportive prin instalarea sistemelor electrice, de iluminare, încălzire şi ventilare moderne.

Valoarea totală a proiectului

Total: 6.191.550,0 lei

FNDR: 6.191.550,0 lei 

 

Conținut proiect
Galerie de fotografii

Evoluția proiectului

  Mass-media despre proiect

Arrow Prev

      

        

Arrow Next