Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani
Data de start și finalizare 08.12.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul raional Râșcani
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul raional Râșcani;
 • Primăriile orașului Costești, comunei Gălășeni și satului Hiliuți.
Rezultatele proiectului
 • Circa 1.500 de locuitori din comuna Costești nou conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • Circa 4500 de locuitori din satele Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți nou racordați la sistemele de canalizare;
 • 26 km de conductă magistrală, 19,6 km rețele de distribuție a apei potabile și 40 km rețele de canalizare construite;
 • Trei stații de epurare a apelor uzate, o stație de tratare a apei potabile și o stație de pompare pentru 28 de localități din raionul Râșcani construite;
 • Prestatorul de servicii de AAC, ÎM „Apă-Canal Costești", capabil sa gestioneze eficient serviciile îmbunătățite în baza Planului de afaceri elaborat;
 • Patru documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii satelor Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de alimentare cu apă și de sanitație îmbunătățite.
Valoarea totală a proiectului
 • 3,5 mln euro - contribuția UE.
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

Arrow Prev

      

        

Arrow Next