Denumire proiect Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în localitățile Păscăuți, Dămășcani și Proscureni și serviciilor de canalizare in localitățile Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani
Data de start și finalizare 08.12.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect În așteptare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul raional Râșcani
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul raional Râșcani;
 • Primăriile orașului Costești, comunei Gălășeni și satului Hiliuți.
Rezultatele proiectului
 • Circa 1.500 de locuitori din comuna Costești nou conectați la sistemul de alimentare cu apă;
 • Circa 4500 de locuitori din satele Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți nou racordați la sistemele de canalizare;
 • 26 km de conductă magistrală, 19,6 km rețele de distribuție a apei potabile și 40 km rețele de canalizare construite;
 • Trei stații de epurare a apelor uzate, o stație de tratare a apei potabile și o stație de pompare pentru 28 de localități din raionul Râșcani construite;
 • Prestatorul de servicii de AAC, ÎM „Apă-Canal Costești", capabil sa gestioneze eficient serviciile îmbunătățite în baza Planului de afaceri elaborat;
 • Patru documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.
Obiectivele proiectului
 • Locuitorii satelor Păscăuți, Dămășcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de alimentare cu apă și de sanitație îmbunătățite.
Valoarea totală a proiectului
 • 3,5 mln euro - contribuția UE.
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

     

  

Arrow Next