Denumire proiect Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni
Data de start și finalizare 08.12.2017 - 18.05.2022
Domeniu Măsura 1.3: Promovarea eficienței energetice
Planul Operațional Regional (POR)
Finanțare din sursele UE
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria comunei Coșcodeni
Parteneri
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
 • Consiliul Raional Sângerei;
 • Primăria comunei Coșcodeni;
 • Gimnaziul „Iurie Boghiu”.
Rezultatele proiectului
 • 32 de angajați și 317 elevi ai Gimnaziului „Iurie Boghiu” beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
 • Consumul anual normat de energie în Gimnaziul „Iurie Boghiu” redus cu 552 MWh și emisiile anuale normate de CO2 reduse cu 118 tone;
 • Clădirea Gimnaziului „Iurie Boghiu” renovată și eficientă din punct de vedere energetic ca urmare a 14 măsuri investiționale;
 • Profesorii, elevii și părinții Gimnaziului „Iurie Boghiu”, precum și reprezentanții autorităților publice locale din raionul Sângerei promovează eficiența energetică;
 • Două documente strategice locale în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice în raionul Sângerei armonizate cu obiectivele strategice naționale;
 • Capacitățile consolidate ale autorităților publice locale din raionul Sângerei și ai reprezentanților Gimnaziului „Iurie Boghiu” în domeniul eficienței energetice.
Obiectivele proiectului
 • Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu" din satul Flămânzeni, raionul Sângerei este îmbunătățită.
Valoarea totală a proiectului
 • 1,264 milioane Euro - contribuție UE
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next