Denumire proiect Sângerei – orașul incluziunii teritoriale
Data de start și finalizare 14.04.2022 - 21.11.2022
Domeniu Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria orașului Sângerei
Produsele proiectului
 • 4.691 mp de trotuar modernizate
 • 4.225 mp căi de acces modernizate
 • 4 locuri de joacă create
 • 3 locuri de fitness create
 • 2 stadioane de minifotbal create
 • Blocul Grădiniței „Floarea Soarelui” renovat
 • 1 scuar amenajat
Rezultatele proiectului
 • minim 5 activități de voluntariat realizate
 • minim 250 de persoane implicate în activități de voluntariat
 • un comitete creat și consolidat
 • minim 15 membri ai comitetului
 • minim 3 activități de capacitare a comitetului realizate
 • minim 50 persoane implicate în activități de monitorizare
 • 4.691 mp de pavaj montat
 • curți ale blocurilor amenajate
 • seturi masă cu scaun instalate
 • terenuri de joacă amenajate
 • 24 elemente de joacă instalate
 • 2 terenuri de sport construite
 • 13 elemente de fitness instalate
 • 5 platforme de colectarea deșeurilor create
 • 20 tomberoane amplasate
 • 4 stații amenajate
 • 32 bănci instalate
 • 32 urne amplasate
 • 1 centru educațional „after school” renovat
 • 855 mp de acoperiș renovat
 • 286 mp de spațiu amenajat
 • 4.225 mp de căi de acces renovate
 • 1 scuar amenajat
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Modernizarea orașului Sângerei prin realizarea coeziunii teritoriale și dezvoltarea infrastructurii publice.

Obiective specifice

 • Asigurarea incluziunii teritoriale a orașului Sângerei prin amenajarea infrastructurii pe o suprafață de 20% a localității, conform Programului de Revitalizare Urbană, pe parcursul a 24 luni;
 • Sporirea nivelului de responsabilitate socială și activism civic în rândul a 30% din locuitorilor zonei de Revitaliza a orașului Sângerei prin implicarea acestora în activitățile de revitalizare a regiunii, până la finele anului 2022.
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next