Denumire proiect Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți
Data de start și finalizare 10.05.2022 - 17.05.2023
Domeniu Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria municipiului Bălți
Parteneri
 • Primăria orașului Drochia
 • Primăria orașului Râșcani
Activități principale
 • Realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți;
 • Amenajarea și dotarea în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți a Centrului Regional de Informare Turistică;
 • Dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți cu echipamente electronice pentru promovare și documentare, sistem audio-video ghid.
Produsele proiectului
 • 1 atracție turistică (Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți) renovată și amenajată;
 • 1 atracție turistică (Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți) dotată cu echipamente electronice pentru promovare și documentare, sistem audio-video ghid.
Rezultatele proiectului
 • 1 obiectiv turistic (Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți) amenajat în conformitate cu documentația de proiect;
 • 1 obiectiv turistic (Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți) dotat cu echipamente electronice pentru promovare și documentare, sistem audio-video ghid, conform specificațiilor tehnice.
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Până în 2023, dezvoltarea potențialului turistic și valorificarea patrimoniului cultural în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea, modernizarea, dotarea și promovarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți.

Obiective specifice

 • Pe parcursul a 36 luni, îmbunătățirea infrastructurii turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord prin realizarea lucrărilor de restaurare, conservare, amenajare peisagistică și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți;
 • Până în anul 2023, crearea unui Centru Regional de Informare Turistică în cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți;
 • Creșterea cu 10%, într-o perioadă de 3 ani după încheierea proiectului, a numărului de turiști în Regiunea de Dezvoltare Nord.
Valoarea totală a proiectului
 • Cost total: 10.570.000,00 MDL
 • FNDRL: 9.513.000,00 MDL
 • Contribuție APL/parteneri: 1.057.000,00 MDL
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next