Denumire proiect Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca
Data de start și finalizare 08.06.2022 -
Domeniu Măsura 2.3: Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice
Finanțare din sursele FNDRL
Documentul Unic de Program 2022-2024
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Soroca
Parteneri
 • Primăria Soroca;
 • Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor.
Activități principale
 • Lansarea activităților proiectului și desfășurarea campaniei de informare;
 • Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea teritoriului aferent;
 • Construcția sălii multifuncționale;
 • Recepția finală a lucrărilor și transmiterea bunurilor create beneficiarului final;
 • Dezvoltarea de capacități. Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice  Civilizație și Cultură în Regiunea de Dezvoltare Nord. Crearea traseului turistic regional.
 • Campania de informare și promovare privind rezultatele proiectului.
Produsele proiectului
 • 1 atracție turistică reabilitată și amenajată cu suprafața 322,5 mp;
 • 1 teritoriu cu suprafața 305 mp amenajat;
 • 1 sală multifuncțională (galeria) construită cu suprafața 120 mp;
 • 2 încăperi reabilitate cu suprafața 44,8 mp;
 • 50 vitrine procurate pentru expoziții în spațiile reabilitate;
 • 1 traseu turistic regional creat.
Rezultatele proiectului
 • Obiectiv turistic reabilitat și amenajat;
 • Obiectiv inclus în circuite turistice;
 • Traseu turistic conectat la rețeaua regională.

 

Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Valorificarea și protejarea potențialului istorico-cultural și turistic în Regiunea de Dezvoltare Nord.

Obiectivele specifice

 • Reabilitarea, conservarea și modernizarea infrastructurii conexe a Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Soroca;
 • Promovarea patrimoniului istorico-cultural din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Valoarea totală a proiectului
 • Cost total: 9.021.185 MDL
 • FNDRL: 8.119.067 MDL
 • Contribuție CR Soroca: 752.118 MDL
 • Contribuție Primăria mun. Soroca: 150.000 MDL

 

Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

   

  

Arrow Next