<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> http://www.adrnord.md/ 23.02.2024 ro http://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrnord.md/Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția Complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/B, mun. Edineț” în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4629&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-Complexului-sportiv-multifunctional-din-str-oseaua-Bucovina-nr-33B-mun-Edinet-in-cadrul-proiectului-Crearea-complexului-multifunctional-Sportiv/ ]]> 16.02.2024 22:15 Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4628&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-constructia-canalului-de-evacuare-a-apei-pluviale-i-a-unui-teren-sportiv-or-Dondueni-Republica-Moldova-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-de-pe-str-Pukin-or-Dondueni/ ]]> 16.02.2024 22:11 Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia” în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4614&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Amenajarea-unui-parc-i-teritoriului-adiacent-din-oraul-Drochia-in-cadrul-proiectului-Creterea-nivelului-de-trai-in-zona-de-revitalizare-Valea-Curechiului-a-oraului-Drochia/ ]]> 09.02.2024 16:15 Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4596&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-gaze-naturale-constructia-drumului-de-acces-dinspre-str-Nicolae-Testemitanu-la-subzona-Soroca-constructia-drumului-de-acces-dinspre-traseul-R141-la-subzona-Soroca-montarea-LEC10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 07.02.2024 17:44 Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4597&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reconstructia-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-nr-7-din-mun-Soroca-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Noi-oportunitati-educationale-pentru-copiii-de-varsta-precolara-din-cartierul-Dealul-Romilor-mun-Soroca/ ]]> 07.02.2024 06:53 Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skatepark, parcare auto (str. M. Frunze-str-la A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei” în cadrul proiectului „Sângerei orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4587&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skatepark-parcare-auto-str-M-Frunze-str-la-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-Incluziunii-Teritoriale-etapa-II/ ]]> 31.01.2024 10:42 Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4585&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 31.01.2024 10:35 Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică la „Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 Lăstărel din or. Fălești” în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4586&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-la-Constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-6-Lastarel-din-or-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 30.01.2024 10:39 Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4584&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 30.01.2024 10:33 Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, municipiul Edineț în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” <![CDATA[Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, municipiul Edineț în cadrul proiectului „Crearea complexului multifuncțional Sportiv” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4561&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-Complexului-Sportiv-Multifunctional-din-str-oseaua-Bucovina-nr-33b-municipiul-Edinet-in-cadrul-proiectului-Crearea-complexului-multifunctional-Sportiv/ ]]> 21.12.2023 11:56 Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” <![CDATA[Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova în cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4560&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-Constructia-canalului-de-evacuare-a-apei-pluviale-i-a-unui-teren-sportiv-or-Dondueni-Republica-Moldova-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-infrastructurii-de-agrement-i-zonei-verzi-de-pe-str-Pukin-or-Dondueni/ ]]> 15.12.2023 11:52 Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” <![CDATA[Construcția sistemului de alimentare cu gaze naturale, construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca, construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca, montarea LEC10 kV de la PDC Soroca cel. 5, 29 în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4559&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-gaze-naturale-constructia-drumului-de-acces-dinspre-str-Nicolae-Testemitanu-la-subzona-Soroca-constructia-drumului-de-acces-dinspre-traseul-R141-la-subzona-Soroca-montarea-LEC10-kV-de-la-PDC-Soroca-cel-5-29-in-cadrul-proiectului-Crearea-i-dezvoltarea-infrastructurii-tehnico-edilitare-pentru-subzona-Soroca-a-Zonei-Economice-Libere-Ungheni-Business/ ]]> 15.12.2023 11:49 Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I) în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” <![CDATA[Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I) în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4558&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reconstructia-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-Nr-7-din-mun-Soroca-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Noi-oportunitati-educationale-pentru-copiii-de-varsta-precolara-din-cartierul-Dealul-Romilor-mun-Soroca/ ]]> 15.12.2023 11:38 1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei în cadrul proiectului „Sângerei – orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” <![CDATA[1. „Reconstrucția/amenajarea curților la blocurile locative din str. Independenței nr. 73, 75, or. Sângerei; 2. Reconstrucția căii pietonale, stațiilor de așteptare pe segmentul străzilor A. Plămădeală – N. Testemițanu din or. Sângerei; 3. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, teren sportiv str. Alexandru Plămădeală or. Sângerei; 4. Amenajarea spațiului de odihnă pentru copii, cale pietonală pe str. Vlad Ioviță, or. Sângerei; 5. Amenajare scuar, skate-park, parcare auto (str. M. Frunze – stradela A. Pușkin), Drum din beton asfaltic (str. M. Frunze – Taras Șevcenko) din or. Sângerei în cadrul proiectului „Sângerei – orașul Incluziunii Teritoriale – etapa II” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4557&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/1-Reconstructiaamenajarea-curtilor-la-blocurile-locative-din-str-Independentei-nr-73-75-or-Sangerei-2-Reconstructia-caii-pietonale-statiilor-de-ateptare-pe-segmentul-strazilor-A-Plamadeala-N-Testemitanu-din-or-Sangerei-3-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-teren-sportiv-str-Alexandru-Plamadeala-or-Sangerei-4-Amenajarea-spatiului-de-odihna-pentru-copii-cale-pietonala-pe-str-Vlad-Iovita-or-Sangerei-5-Amenajare-scuar-skate-park-parcare-auto-str-M-Frunze-stradela-A-Pukin-Drum-din-beton-asfaltic-str-M-Frunze-Taras-evcenko-din-or-Sangerei-in-cadrul-proiectului-Sangerei-oraul-Incluziunii-Teritoriale-etapa-II/ ]]> 14.12.2023 11:33 Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” <![CDATA[Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din orașul Drochia în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4556&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Amenajarea-unui-parc-i-teritoriului-adiacent-din-oraul-Drochia-in-cadrul-proiectului-Creterea-nivelului-de-trai-in-zona-de-revitalizare-Valea-Curechiului-a-oraului-Drochia/ ]]> 13.12.2023 11:23 Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 „Lăstărel” din or. Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” <![CDATA[Construcția acoperișului clădirii Instituției de Educație Timpurie № 6 „Lăstărel” din or. Fălești în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii urbane prin termoizolarea grădiniței publice din cartierul Gara Fălești” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4555&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-acoperiului-cladirii-Institutiei-de-Educatie-Timpurie-6-Lastarel-din-or-Faleti-in-cadrul-proiectului-Dezvoltarea-infrastructurii-urbane-prin-termoizolarea-gradinitei-publice-din-cartierul-Gara-Faleti/ ]]> 12.12.2023 11:10 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4498&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-de-supraveghere-tehnica-a-lucrarilor-de-reabilitare-i-adaptare-a-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 18.07.2023 22:58 Lucrări de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Lucrări de reabilitare și adaptare a monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4497&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Lucrari-de-reabilitare-i-adaptare-a-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 14.07.2023 20:57 Echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4454&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-specializat-rampa-de-acces-dezumidificatoare-purificatoareumidificatoare-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 18.04.2023 19:31 Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4431&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-specializat-rampa-de-acces-supraveghere-video-dezumidificatoare-purificatoareumidificatoare-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 08.03.2023 19:52 Servicii elaborare proiect tehnic pentru Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți <![CDATA[Servicii elaborare proiect tehnic pentru Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță națională (nr. 46), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4397&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Servicii-elaborare-proiect-tehnic-pentru-Reabilitarea-i-adaptarea-monumentului-de-arhitectura-de-importanta-nationala-nr-46-din-str-Independentei-nr-26-or-Balti/ ]]> 28.01.2023 17:41 Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[Echipament tehnic și inventar în cadrul proiectului: Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4390&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-i-inventar-in-cadrul-proiectului-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 21.12.2022 22:19 Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, umidificatoare, sisteme de operare Windows, soft Office și antivirus pentru 4 computere.) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Echipament tehnic specializat (rampă de acces, supraveghere video, dezumidificatoare, umidificatoare, sisteme de operare Windows, soft Office și antivirus pentru 4 computere.) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4389&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Echipament-tehnic-specializat-rampa-de-acces-supraveghere-video-dezumidificatoare-umidificatoare-sisteme-de-operare-Windows-soft-Office-i-antivirus-pentru-4-computere-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 19.11.2022 23:17 Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4204&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-termoizolarea-imobilului-cu-nr-cad-780111222201-in-cadrul-proiectului-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 18.03.2022 19:00 Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4168&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reabilitarea-i-modernizarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-str-tefan-cel-Mare-82-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 11.03.2022 19:51 Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” <![CDATA[Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4167&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Statia-de-epurare-a-apelor-uzate-pentru-or-Glodeni-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Sisteme-de-sanitatie-moderne-pentru-cetateni-raionului-Glodeni/ ]]> 09.03.2022 19:32 Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare” <![CDATA[Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4166&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Lucrari-de-amenajare-a-teritoriului-i-reparatia-zonei-istorico-arhitecturale-or-Ocnita-pe-terenul-cu-nr-cadastral-201105-201107-situat-in-r-Onita-or-Ocnita-str-50-Ani-ai-Biruintei-str-Sindicatelor-str-Rapid-in-cadrul-proiectului-Pastram-trecutul-pentru-viitorreabilitarea-patrimoniului-istoric-al-oraului-Ocnita-pentru-generatiile-viitoare/ ]]> 07.03.2022 19:14 Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” <![CDATA[Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4165&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Amenajare-constructia-teren-de-minifotbal-pe-terenul-constructiei-de-cultura-i-agrement-str-Independentei-nr-223-din-or-Singerei-Reconstructie-constructie-pavilioane-amenajare-teren-pentru-copii-Acces-din-beton-asfaltic-la-Gradinita-nr-1-din-or-Singerei-i-Reconstructia-teren-sportiv-amenajarea-scuar-str-T-Nencev-din-or-Singerei-in-cadrul-proiectului-Singerei-oraul-incluziunii-teritoriale/ ]]> 04.03.2022 21:15 Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” <![CDATA[Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4164&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Reconstructia-amenajarea-din-preajma-blocurilor-locative-din-str-A-Crihan-nr-2-4-i-str-Independentei-nr-127-129-din-or-Singerei-Reconstructia-amenajarea-din-preajma-blocurilor-locative-din-str-Independentei-nr-128-140-142-din-or-Singerei-i-Reconstructie-pavare-pietonala-pe-segmentul-de-drum-Nencev-Mateevici-din-or-Singerei-in-cadrul-proiectului-Singerei-oraul-incluziunii-teritoriale/ ]]> 04.03.2022 20:46 Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” <![CDATA[Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” // Proceduri finanțate din FNDRL]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=238&id=4163&t=/Achizitii-publice/Proceduri-finantate-din-FNDRL/Constructia-apeductului-magistral-de-la-s-Voloave-spre-localitatile-Volovita-tabara-de-odihna-La-Dumbrava-s-Alexandru-cel-Bun-s-Vasilcau-s-Racovat-s-Slobozia-Cremene-r-Soroca-cu-constructia-rezervorului-de-apa-sau-instalarea-turnului-de-apa-la-marginea-satului-i-Constructia-apeductului-magistral-spre-satul-Slobozia-Varancau-r-Soroca-in-cadrul-proiectului-Apa-necesitate-primordiala-pentru-o-viata-calitativa-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 04.03.2022 15:55