<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> http://www.adrnord.md/ 26.11.2022 ro http://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2022 http://www.adrnord.md/„Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” <![CDATA[„Dezvoltarea planificării strategice în Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2437&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Dezvoltarea-planificarii-strategice-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Moldova/ ]]> 12.10.2015 14:31 „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Redi-Cereșnovăț din raionul Soroca” <![CDATA[„Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Redi-Cereșnovăț din raionul Soroca” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2383&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Crearea-conditiilor-de-aprovizionare-cu-apa-potabila-i-canalizare-a-locuitorilor-com-Parcani-Ocolina-i-Redi-Cerenovat-din-raionul-Soroca/ ]]> 10.06.2015 13:10 „Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” <![CDATA[„Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2375&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Crearea-sistemului-integrat-de-dezvoltare-durabila-a-sectorului-apicol-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-a-Republicii-Moldova/ ]]> 02.06.2015 07:54 „Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” <![CDATA[„Managementul proiectului - instrument al dezvoltării locale şi regionale. Experienţa Regiunii Wielkopolska pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Moldova” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2356&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Managementul-proiectului-instrument-al-dezvoltarii-locale-si-regionale-Experienta-Regiunii-Wielkopolska-pentru-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Moldova/ ]]> 14.04.2015 16:46 „Conectarea Parcului Industrial «Edineț» la infrastructura de acces și utilitățile publice” <![CDATA[„Conectarea Parcului Industrial «Edineț» la infrastructura de acces și utilitățile publice” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2203&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Conectarea-Parcului-Industrial-Edinet-la-infrastructura-de-acces-i-utilitatile-publice/ ]]> 11.08.2014 11:23 „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni” <![CDATA[„Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2191&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Reabilitarea-infrastructurii-rutiere-spre-punctele-vamale-internationale-Briceni-i-Larga-raionul-Briceni/ ]]> 24.07.2014 19:12 „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. «Răut» din municipiul Bălți” <![CDATA[„Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. «Răut» din municipiul Bălți” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2182&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Sustinerea-dezvoltarii-sectorului-industrial-in-RDN-prin-reabilitarea-i-modernizarea-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-pentru-Parcul-Industrial-pe-teritoriul-SA-Raut-din-municipiul-Balti/ ]]> 17.07.2014 13:57 „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” <![CDATA[„Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2180&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Aprovizionarea-cu-apa-potabila-i-canalizare-a-locuitorilor-satelor-Risipeni-i-Boca-i-a-institutiilor-de-menire-social-culturala/ ]]> 14.07.2014 17:07 „Reabilitarea sectorului de drum L-20 - Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina” <![CDATA[„Reabilitarea sectorului de drum L-20 - Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2181&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Reabilitarea-sectorului-de-drum-L-20-Briceni-Grimancauti-frontiera-cu-Ucraina/ ]]> 11.07.2014 16:26 „Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera (Otaci)” <![CDATA[„Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera (Otaci)” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2118&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Centrul-Creativ-Inovativ-PRO-Cariera-Otaci/ ]]> 27.03.2014 16:57 „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Florești” <![CDATA[„Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide în raionul Florești” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=2037&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Imbunatatirea-managementului-deseurilor-solide-in-raionul-Floreti/ ]]> 05.02.2014 14:48 „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere «Bălți»” <![CDATA[„Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere «Bălți»” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1894&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Sustinerea-dezvoltarii-sectorului-privat-i-procesului-de-atragere-a-investitiilor-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-prin-constructia-retelelor-de-apa-i-canalizare-pentru-subzona-nr-3-a-Zonei-Economice-Libere-Balti/ ]]> 05.07.2013 14:50 „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească” <![CDATA[„Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1838&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Amenajarea-traseului-ecoturistic-Padurea-Domneasca/ ]]> 20.06.2013 16:08 „Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” <![CDATA[„Facilitarea promovării potențialului Regiunii de Dezvoltare Nord” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1830&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Facilitarea-promovarii-potentialului-Regiunii-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 11.06.2013 16:41 „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni” <![CDATA[„Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1762&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Reabilitarea-monumentului-istorico-arhitectural-Conacul-Pommer-i-a-drumului-de-acces-la-parcul-dendrologic-din-satul-aul-raionul-Dondueni/ ]]> 16.04.2013 21:03 „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)” <![CDATA[„Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1708&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Sistem-de-colectare-i-transport-al-deeurilor-menajere-pe-raza-microregiunii-interraionale-Racani-s-Singureni-s-Corlateni-s-Grinauti-s-Recea-s-Racaria-s-Aluni-Drochia-s-Pelinia/ ]]> 13.02.2013 15:15 „Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova»” <![CDATA[„Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova»” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1566&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Reparatia-sectorului-de-drum-local-L-37-Lipcani-Balasineti-Corjeuti-Tarnova/ ]]> 05.10.2012 15:15 „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare” <![CDATA[„Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1791&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Finalizarea-constructiei-apeductului-magistral-Balti-Singerei-cu-ramificatii-comunitare/ ]]> 12.09.2012 18:26 „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” <![CDATA[„Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1478&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Inaugurarea-incubatorului-de-afaceri-din-comuna-Larga-un-factor-important-in-activitatile-privind-masurile-active-de-ocupare-a-tineretului-din-regiune/ ]]> 11.09.2012 10:50 „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” <![CDATA[„Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1466&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Iluminare-stradala-eficienta-in-comuna-Tatarauca-Veche-raionul-Soroca/ ]]> 24.08.2012 09:54 „Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Râşcani” <![CDATA[„Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi canalizare în raionul Râşcani” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1465&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Imbunatatirea-serviciilor-de-apa-si-canalizare-in-raionul-Rascani/ ]]> 23.08.2012 11:48 „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord (Soroca) - Elaborarea documentației tehnice” <![CDATA[„Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord (Soroca) - Elaborarea documentației tehnice” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1443&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Stabilirea-unui-sistem-de-management-integrat-al-deeurilor-menajere-solide-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-Soroca-Elaborarea-documentatiei-tehnice/ ]]> 09.08.2012 17:03 „Conectarea Zonei Economice Libere «Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” <![CDATA[„Conectarea Zonei Economice Libere «Bălți» la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1437&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Conectarea-Zonei-Economice-Libere-Balti-la-utilitatile-municipale-apa-canalizare-electricitate-drumuri-de-acces/ ]]> 07.08.2012 16:26 „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord” <![CDATA[„Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1427&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Servicii-calitative-de-apa-i-canalizare-in-oraul-Otaci-pentru-un-mediu-curat-in-Regiunea-Nord/ ]]> 18.07.2012 10:58 „Intersecții culturale” (Băhrinești, Florești) <![CDATA[„Intersecții culturale” (Băhrinești, Florești) // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1424&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Intersectii-culturale-Bahrineti-Floreti/ ]]> 10.07.2012 11:51 „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț” <![CDATA[„Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1378&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Renovarea-drumului-regional-international-M-14-prin-or-Edinet/ ]]> 15.06.2012 09:14 „Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km” <![CDATA[„Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1376&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Reabilitarea-retelei-de-drum-public-local-L-186-Parlita-Dumbraveni-Vadeni-Floreti-in-lungime-de-133-km/ ]]> 14.06.2012 08:30 „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)...” <![CDATA[„Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)...” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1448&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Finisarea-constructiei-poligonului-pentru-acumularea-sortarea-i-valorificarea-deeurilor-menajere-pentru-3-primarii-7-localitati/ ]]> 20.03.2012 10:45 „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova” <![CDATA[„Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1495&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Importanta-studiilor-de-fezabilitate-in-consolidarea-procesului-de-dezvoltare-regionala-in-Republica-Moldova/ ]]> 23.01.2012 15:09 „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut” <![CDATA[„Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut” // Proiecte (2012-2015)]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=419&id=1442&t=/Galerie-multimedia/Galerie-foto/Proiecte-2012-2015/Alimentarea-oraului-Faleti-cu-apa-din-raul-Prut/ ]]> 13.01.2012 16:47