<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> http://www.adrnord.md/ 21.10.2020 ro http://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2020 http://www.adrnord.md/„Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera” <![CDATA[„Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=3010&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Centrul-Creativ-Inovativ-PRO-Cariera/ ]]> 20.09.2018 16:36 „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” <![CDATA[„Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=3009&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Aprovizionarea-cu-apa-potabila-i-canalizare-a-locuitorilor-satelor-Risipeni-i-Boca-i-a-institutiilor-de-menire-social-culturala/ ]]> 02.03.2018 14:32 „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Redi-Cereșnovăț din raionul Soroca” <![CDATA[„Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor com. Parcani, Ocolina și Redi-Cereșnovăț din raionul Soroca” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2764&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Crearea-conditiilor-de-aprovizionare-cu-apa-potabila-i-canalizare-a-locuitorilor-com-Parcani-Ocolina-i-Redi-Cerenovat-din-raionul-Soroca/ ]]> 06.05.2017 16:47 „Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina” <![CDATA[„Reabilitarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți, frontiera cu Ucraina” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2766&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Reabilitarea-sectorului-de-drum-L-20-Briceni-Grimancauti-frontiera-cu-Ucraina/ ]]> 15.12.2016 16:41 „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. «Răut» din municipiul Bălți” <![CDATA[„Susținerea dezvoltării sectorului industrial în RDN prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul S.A. «Răut» din municipiul Bălți” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2768&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Sustinerea-dezvoltarii-sectorului-industrial-in-RDN-prin-reabilitarea-i-modernizarea-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-pentru-Parcul-Industrial-pe-teritoriul-SA-Raut-din-municipiul-Balti/ ]]> 16.11.2016 18:53 „Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni” <![CDATA[„Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele vamale internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2765&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Reabilitarea-infrastructurii-rutiere-spre-punctele-vamale-internationale-Briceni-i-Larga-raionul-Briceni/ ]]> 15.11.2016 10:39 „Conectarea Parcului Industrial «Edineț» la infrastructura de acces și utilitățile publice” <![CDATA[„Conectarea Parcului Industrial «Edineț» la infrastructura de acces și utilitățile publice” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2767&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Conectarea-Parcului-Industrial-Edinet-la-infrastructura-de-acces-i-utilitatile-publice/ ]]> 05.10.2016 16:47 „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni” <![CDATA[„Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2763&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Reabilitarea-monumentului-istorico-arhitectural-Conacul-Pommer-i-a-drumului-de-acces-la-parcul-dendrologic-din-satul-aul-raionul-Dondueni/ ]]> 01.01.2016 09:35 „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere «Bălți»” <![CDATA[„Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere «Bălți»” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2369&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Sustinerea-dezvoltarii-sectorului-privat-i-procesului-de-atragere-a-investitiilor-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-prin-constructia-retelelor-de-apa-i-canalizare-pentru-subzona-nr-3-a-Zonei-Economice-Libere-Balti/ ]]> 28.11.2014 14:48 „Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească” <![CDATA[„Amenajarea traseului ecoturistic Pădurea Domnească” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2355&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Amenajarea-traseului-ecoturistic-Padurea-Domneasca/ ]]> 03.10.2014 16:35 „Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)” <![CDATA[„Sistem de colectare și transport al deșeurilor menajere pe raza microregiunii interraionale Râșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuți, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniș) - Drochia (s. Pelinia)” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2081&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Sistem-de-colectare-i-transport-al-deeurilor-menajere-pe-raza-microregiunii-interraionale-Racani-s-Singureni-s-Corlateni-s-Grinauti-s-Recea-s-Racaria-s-Aluni-Drochia-s-Pelinia/ ]]> 18.03.2014 16:44 „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova” <![CDATA[„Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2083&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Reparatia-sectorului-de-drum-local-L-37-Lipcani-Balasineti-Corjeuti-Tarnova/ ]]> 04.12.2013 12:53 „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord” <![CDATA[„Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2084&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Servicii-calitative-de-apa-i-canalizare-in-oraul-Otaci-pentru-un-mediu-curat-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 29.11.2013 12:59 „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare” <![CDATA[„Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=2082&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Finalizarea-constructiei-apeductului-magistral-Balti-Sangerei-cu-ramificatii-comunitare/ ]]> 21.11.2013 12:51 „Intersecții culturale” <![CDATA[„Intersecții culturale” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1887&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Intersectii-culturale/ ]]> 12.08.2013 11:52 „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” <![CDATA[„Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1826&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Inaugurarea-incubatorului-de-afaceri-din-comuna-Larga-un-factor-important-in-activitatile-privind-masurile-active-de-ocupare-a-tineretului-din-regiune/ ]]> 08.01.2013 16:45 „Reabilitarea rețelei de drum public local Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km” <![CDATA[„Reabilitarea rețelei de drum public local Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1888&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Reabilitarea-retelei-de-drum-public-local-Parlita-Dumbraveni-Vadeni-Floreti-in-lungime-de-133-km/ ]]> 07.10.2012 11:54 „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)” <![CDATA[„Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1464&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Finisarea-constructiei-poligonului-pentru-acumularea-sortarea-i-valorificarea-deeurilor-menajere-pentru-3-primarii-7-localitati/ ]]> 17.09.2012 08:51 „Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” <![CDATA[„Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1886&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Conectarea-ZEL-Balti-la-utilitatile-municipale-apa-canalizare-electricitate-drumuri-de-acces/ ]]> 07.07.2012 11:50 „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin orașul Edineț” <![CDATA[„Renovarea drumului regional internațional M-14 prin orașul Edineț” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1492&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Renovarea-drumului-regional-international-M-14-prin-oraul-Edinet/ ]]> 03.07.2012 10:50 „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut” <![CDATA[„Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut” // Proiecte finalizate | FNDR]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=1392&t=/Proiecte-de-dezvoltare-regionala/Proiecte-finalizate-FNDR/Alimentarea-oraului-Faleti-cu-apa-din-riul-Prut/ ]]> 13.01.2012 13:36