Prima   -  SUERD   -  Evenimente curete

Evenimente curete

  ȘTIRI DESPRE IMPLEMENTAREA SUERD
  IMPLEMENTAREA SUERD ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Pentru implementarea SUERD în Republica Moldova a fost desemnat un coordonator național și un grup de experți (reprezentanți ai instituțiilor relevante strategiei) responsabili de implementarea Strategiei pe cele 11 domenii prioritare.

Principalele acțiuni în contextul SUERD

  • Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 694 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Contribuției (propunerilor) Republicii Moldova la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în care a delimitat domeniile prioritare din strategie.
  • În luna noiembrie 2011, viceministrul Veaceslav Guțuțui a fost desemnat coordonatorul național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
  • La data de 01 decembrie 2011, Coordonatorul național al SUERD a convocat în ședință experții naționali pe prioritățile Strategiei UE pentru Regiunea Dunării pentru a discuta despre evoluția țării noastre în cadrul SUERD și despre potențialele concepte de proiecte ce vor fi prezentate și dezvoltate împreună cu alte state din regiune (I ședință comună).
  • La data de 12 decembrie 2011 a fost organizată o ședință plenară în cadrul vizitei de lucru a delegației române, conduse de Coordonatorul Național al României pe Strategia UE pentru Regiunea Dunării, Viorel Ardeleanu. Partea română a prezentat experiența sa în identificarea, inițierea și elaborarea proiectelor în cadrul SUERD (a II-a ședință comună).
  • În perioada 30 ianuarie - 01 februarie 2012, delegația Republicii Moldova condusă de dl Veaceslav Guțuțui, viceministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a participat la o vizită de lucru în România (București), în cadrul la cea de a doua Reuniune a punctelor naționale de contact și a coordonatorilor pe domeniile prioritare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.
  • A fost semnat Acordul de parteneriat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Consiliul Orașelor și Regiunilor Dunărene (CODCR), în baza acestuia, membrii Consiliului prezenți la întîlnirile Grupurilor de coordonare vor reprezenta și Republica Moldova în calitate de observatori, fără drept de vot dar cu responsabilitatea de a aduce la cunoștință în timp util toate informațiile care vizează interesul Republicii Moldova.
  • La data de 4 mai 2012 a avut loc ședința experților naționali pe domeniile prioritare a SUERD la care a fost prezentată informația privind Strategia, responsabilitățile experților pe domeniile prioritare și a coordonatorului național, s-a discutat participarea Republicii Moldova la activitățile și evenimentele din cadrul SUERD (a III-a ședință comună). De asemenea, a fost inițiat procesul de elaborare a planului de acțiuni național privitor la implementarea SUERD în Republica Moldova, fiind prezentat conceptul structurii operaționale a SUERD în Republica Moldova.
  • La 29 mai 2012 a avut loc ședința experților naționali pe domeniile prioritare a SUERD cu secretarul Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene din România. În cadrul întrevederii s-a discutat despre importanță parteneriatelor strategice, comunicarea în contextul SUERD și experiența României și a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunărene în implementarea Strategiei.
  • La 4 iunie 2012 a avut loc sesiunea de informare cu privire la oportunitățile oferite de SUERD cu participarea reprezentanților Agențiilor de Dezvoltare Regională Sud, Centru și Nord. În cadrul întrevederii s-a discutat despre activitățile ce urmează a fi întreprinse de Agențiile de Dezvoltare Regională cu ocazia Zilei Dunării.
Arrow Prev

   

  

Arrow Next