Prima   -  Proiecte de dezvoltare regională   -  Proiecte implementate în 2012

Proiecte implementate în 2012

  INDICATORI/Proiecte implementate în 2012

1.

Poiectul „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut"

Suma valorificată în cadrul proiectului: 11 251,06 mii lei 

Indicatori: 

 • 0,505 km rețele de apeduct construit
 • 1 stație de tratare a apei

 

2.

Proiectul (nr. 9293) „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălți" la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces"

Suma valorificată din FNDR: 13 159,88 mii lei

 • 12 423,89 mii lei pentru lucrări de reconstrucție a drumului „Dovator"
 • 735,99 mii lei pentru lucrări de construcție a apeductului

Indicatori:

 • 1,45 km rețele de apeduct construită spre subzona nr. 2 în cadrul ZEL „Bălți"
 • 1,3 km de drum renovat spre subzona nr. 1 în cadrul ZEL „Bălți"

 

3.

Proiectul (nr. 9216) „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)"

Suma valorificată din FNDR: 4 066,99 mii lei

Indicatori:

 • 1 poligon de colectare a DMS construit
 • Groapa Bekkari construită
 • 1 autospecială de colectare a deșeurilor procurată
 • 1 presă de comprimare a deșeurilor achiziționată
 • 153 de eurocontainere pentru colectarea deșeurilor
 • 51 de containere din plasă metalică
 • 51 de platforme de colectare a DMS construite
 • Tehnică de calcul

 

4.

Proiectul (nr. 9666) „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin orașul Edineț"

Suma valorificată din FNDR: 20 738,03 mii lei

Indicatori:

 • 4,3 km de drum renovat

 

5.

Proiectul (nr. 9222) „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord"

Suma totală a proiectului: 23 364,45 mii lei

 I etapă: Reconstrucția apeductului a fost finalizată

Suma valorificată: 7 442,58 mii lei

Indicatori:

 • 2,5 km rețele de apeduct construit
 • 2 bazine de apă construite

II etapă: Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare care, în curs de implementare

 

6.

Proiectul (nr. 9661) „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord", orașul Soroca

Suma valorificată din FNDR: 321,00 mii lei

Indicatori:

S-a elaborat și s-a verificat documentația tehnică pentru construcția:

 • Poligonului
 • A unei stații de sortare
 • Platoului pentru dejecții animaliere
 • A platformelor de colectare a DMS

 

7.

Proiectul (nr. 9665) „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune"

Suma valorificată din FNDR: 2 399,97 mii lei

Indicatori:

 • Incubator de afaceri reparat, mobilat și dotat
 • Tehnică de calcul achiziționată (20 bucăți)
 • Mobilier procurat (86 unități)

 

8.

Proiectul (nr. 9892) „Reparația sectorului de drum local L-37 - Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova"

Suma totală a proiectului: 47 533,50 mii lei

Suma valorificată din FNDR în 2012: 10 000,00 mii lei

Indicatori obținuți în 2012

 • 0,8 km de drum reconstruit

Indicatori planificați în 2013

 • Continuarea lucrărilor de reparație a 6,92 km de drum

 

9.

Proiectul (nr. 9889) „Intersecții culturale", satul Băhrinești, raionul Florești

Suma valorificată din FNDR în 2012:1 249,71 mii lei

Rezultatele obținute

 • Scuarul Centrului Cultural Intercomunitar (CCI) amenajat și iluminat
 • CCI dotat cu mobilier
 • CCI dotat cu echipament tehnic și tehnică de calcul

 

10.

Proiectul (nr. 9893) „Reabilitarea rețelei de drum public local (L186) - Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km"

Suma valorificată din FNDR: 8 439,39 mii lei

Rezultatele obținute :

 • 1,6 km drum public renovat și modernizat

 

11.

Proiectul (nr. 9898) „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei  cu ramificații comunitare"

Suma totală a proiectului: 22 800,76 mii lei

Suma valorificată din FNDR în 2012: 10 000,0 mii lei

Rezultatele obținute:

 • 4,46 km rețele de apeduct construit

Activități planificate:

 • Continuarea lucrărilor de construcție a 2,6 km rețele de apeduct

 

12.

Proiectul „Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoare Veche, comuna Costești, raionul Râșcani"

Valorificat în anul 2012: 2 233,9 mii lei

Indicatori:

 • 7,1 km rețele de apeduct construite
 • 3,2 rețele de canalizare construite;

Proiectul a fost extins cu suma totală de 786,00 mii lei

Activități planificate:

 • Renovarea sediului Î.M. „Apă Canal" Costești

 

13.

Poiectul „Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca"

Suma valorificată în 2012: 1 776,06 mii lei

Indicatori:

 • 4,68 km rețele electrice construite
 • 113 corpuri de iluminat instalate
 • 11 buc dulapuri de evidență și dirijare a energiei electrice instalate
 • 1 excavator achiziționat.

Proiectul a fost extins cu suma totală de 2 742,75 mii lei

Activități planificate:

 • Extinderea rețelelor de iluminare stradală
 • Reparația sediului Î.M. „Tătărăuca-Service"

 

14.

Proiectul: Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regioanală în Republica Moldova"

Suma valorificată în cadrul proiectului: 136,28 mii lei.

Indicatori:

 • 1 350 exemplare ale broșurii Esența studiului de fezabilitate" (60 de pagini), editate și distribuite în 3 regiuni de dezvoltare

 

15.

Proiectul Analiza cost-beneficiu - instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură"

Suma valorificată în cadrul proiectului: 91 336,00 mii lei

Indicatori:

 • 1 500 exemplare ale broșurii „ Analiza Cost-Beneficiu - instrument necesar pentru implementarea proiectelor de anvergură", editate și distribuite în 3 regiuni de dezvoltare
  PREZENTARE/Implementarea proiectelor de dezvoltare regională în 2012

Arrow Prev

       

  

Arrow Next