Prima   -  Noutăți - Vizite de lucru în cadrul proiectului de la Șoldănești și Florești

Vizite de lucru în cadrul proiectului de la Șoldănești și Florești

20.03.2013   2703 accesări   ADR Centru

Șoldănești-Florești, 20 martie 2013. Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Veaceslav Guțuțui, împreună cu Philipp Johansen, directorul de țară al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Moldova, însoțiți de un grup de specialiști, au efectuat o vizită de monitorizare în raioanele Florești și Șoldănești, unde se implementează proiectul „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești”, implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Centru și finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Vizita s-a axat pe monitorizarea lucrărilor în procesul de implementare a proiectului. Totodată, au fost petrecute două ședințe de lucru cu persoanele-cheie din cadrul proiectului. La ședințe au participat președinții raioanelor Șoldănești și Florești, reprezentanți ai Ministerului Mediului, ADR Nord, ADR Centru, primarii localităților Șoldănești și Florești, reprezentanții întreprinderilor municipale teritoriale, supraveghetori tehnici, Inspecției de Stat în Construcții și antreprenori.

Viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Veaceslav Guțuțui, a menționat în cadrul ședințelor: „Acest proiect-pilot se dorește a fi implementat la cel mai bun nivel. Inițiativa de a organiza această vizită a venit din faptul că vrem să ajungem la cele mai bune rezultate, prin monitorizarea lucrărilor și executarea acestora conform graficelor de lucru. Vă doresc să conlucrați în același ritm și în continuare”.

„Eu cred că acest proiect este unul ambițios și reprezintă o provocare pentru întreaga țară, mai ales că este un proiect-pilot. Vreau să vă asigur că veți avea și în continuare suportul nostru și, peste ceva timp, ne vom bucura împreună de rezultate de succes”, a menționat Philipp Johansen, directorul de țară al GIZ în Moldova.

În cadrul ședințelor, antreprenorii și responsabilii tehnici din ambele raioane au raportat situația curentă privind desfășurarea lucrărilor. S-a constatat că, în pofida condițiilor climaterice, se va reuși finalizarea lucrărilor la platforme. Totodată, s-a stabilit graficul de recepție la terminarea lucrărilor și graficul de recepție finală, care urmează a fi făcute până în a treia decadă a lunii aprilie. Tot în luna aprilie, urmează a fi livrat către beneficiari și echipamentul pentru reciclarea și compostarea deșeurilor. În același timp, pe parcursul lunii aprilie urmează a mai fi desfășurate ședințe de lucru cu beneficiarii privitor la modul de repartizare a containerelor, darea în gestiune a obiectelor și modul de organizare a campaniei de conștientizare.

În finalul ședințelor, participanții au vizitat și inspectat câteva platforme din Florești, Băhrinești, Mărculești și Șoldănești. La fața locului au fost discutate modul de amplasare a platformelor, locul și calitatea lucrărilor efectuate.

Proiectul „Îmbunătățirea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, Rezina și Florești” este implementat de ADR Centru și finanțat de GIZ. Proiectul implementat în microregiunea Șoldănești, Rezina și Florești este un proiect-pilot de gestionare a deșeurilor solide. Această inițiativă reprezintă un exemplu de cooperare care depășește hotarele regiunilor de dezvoltare. Astfel, ADR Centru, în parteneriat cu GIZ, va asigura buna desfășurare a proiectului în toate cele trei raioane, a căror populație de cca 200 mii de locuitori va beneficia de un sistem comun de management al deșeurilor solide. De asemenea, urmează a fi construit un depozit sanitar la Șoldănești, două centre de reciclare la Șoldănești și Florești și două stații de transfer la Cotiujenii Mari și Florești.