Prima   -  Noutăți - În 2017, ADR Nord va implementa 12 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR. Lista proiectelor ce vor fi realizate la nordul Moldovei în perioada 2017-2020

În 2017, ADR Nord va implementa 12 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din FNDR. Lista proiectelor ce vor fi realizate la nordul Moldovei în perioada 2017-2020

01.02.2017   3267 accesări   ADR Nord

În Regiunea de Dezvoltare Nord vor fi implementate, în acest an, 12 proiecte de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Astfel, prin Decizia nr. 1/17 a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) din 27 ianuarie 2017, a fost aprobată alocarea a peste 69.500.002 de milioane de lei pentru implementarea celor 12 proiecte.

Din cele 12 proiecte cu finanțare din FNDR, 10 vor fi lansate în acest an, iar pentru altele două, lansate în 2014, a fost extins termenul de implementare.

În acest an, importante surse financiare din FNDR au fost alocate pentru proiecte de aprovizionare cu apă și sanitație, eficiență energetică în clădiri publice și de dezvoltare a infrastructurii de afaceri.

În 2017, bugetul total al FNDR este de circa 186 de milioane de lei. FNDR reprezintă 1% din bugetul de stat al Republicii Moldova.

Proiecte ce vor fi lansate în 2017

Nr.

Denumirea proiectului

Domeniul de intervenție

Suma aprobată de CNCDR pentru anul 2017 (MDL)

1.

Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2

Aprovizionare cu apă și sanitație 7 000 000,00
2. Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca Aprovizionare cu apă și sanitație 6 000 000,00
3. Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina Aprovizionare cu apă și sanitație 9 000 000,00 
4. Apeduct Bălți-Sângerei, etapa III și stația de tratare Aprovizionare cu apă și sanitație 6 500 000,00 
5. Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca Aprovizionare cu apă și sanitație 7 000 000,00 
6. Asigurarea eficienței energetice a clădirii școlii-internat Sportive din s. Grimăncăuți, r. Briceni  Eficiența energetică a clădirilor publice  3 000 000,00 
7. Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetică Eficiența energetică a clădirilor publice 4 000 000,00 
8. Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico- Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Edineț” Eficiența energetică a clădirilor publice 4 000 000,00 
9. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Râșcani Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 7 000 000,00 
10. Crearea în mun. Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 6 000 000,00 

 

Proiecte lansate în 2014, cu termen de implementare extins

Nr.

Denumirea proiectului

Domeniul de intervenție

Suma aprobată de CNCDR pentru anul 2017 (MDL)

11.

Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală (Fălești)  Aprovizionare cu apă și sanitație 3 927 645,42

12.

Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera (Otaci)  Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 6 072 356,70

 

Proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană, prin intermediul GIZ

Menționăm că, în perioada următoare, ADR Nord urmează să implementeze încă 6 proiecte, finanțate din sursele Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Aceste 6 proiecte sunt parte a proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, gestionat de GIZ. Bugetul estimativ al celor șase proiecte se cifrează la 39,8 de milioane de euro, sumă ce urmează a fi alocată după ce va fi elaborată documentația tehnică pentru fiecare proiect în parte. Elaborarea documentației tehnice este, de asemenea, sprijinită financiar de Uniunea Europeană. În acest scop, Uniunea Europeană a alocat 3,5 milioane de euro.

Nr.

Denumirea proiectului

Domeniul de intervenție

1.

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani Aprovizionare cu apă și sanitație
2. Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineț și în orașul Cupcini (Faza I) Aprovizionare cu apă și sanitație
3. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia (Faza I)  Aprovizionare cu apă și sanitație
4. Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul Călugăr) (Faza I) Aprovizionare cu apă și sanitație
5. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți Eficiența energetică a clădirilor publice
6. Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni Eficiența energetică a clădirilor publice

 

19 proiecte la nordul Moldovei, incluse în DUP 2017-2020

CNCDR a decis includerea în Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2017-2020 a 19 proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord. Valoarea totală a acestora este de 403,3 de milioane de lei. Pentru anul 2017, suma alocată din FNDR pentru implementarea a 12 proiecte din DUP 2017-2020 este de 69.500.002 de milioane de lei. În anii următori, continuarea finanțării din FNDR a acestor proiecte va fi decisă de CNCDR.

Menționăm că, în total pe țară, au fost selectate 52 de proiecte noi şi aprobată continuarea finanţării pentru 10 proiecte lansate anterior. Proiectele prioritare de dezvoltare regională au fost selectate în baza unui concurs public, organizat pe parcursul anului 2016 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Câştigătorii au fost desemnaţi de o comisie din care au făcut parte reprezentați ai diferitor autorități publice centrale  şi experţi internaţionali.