Prima   -  Noutăți - Orașul Fălești va fi asigurat cu apă potabilă din râul Prut. Vor fi create condiții de conectare la apeduct pentru încă 74 de localități

Orașul Fălești va fi asigurat cu apă potabilă din râul Prut. Vor fi create condiții de conectare la apeduct pentru încă 74 de localități

01.03.2017   2429 accesări   ADR Nord

Implementarea unui nou proiect de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) va crea soluții locale și regionale pe termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă din râul Prut a circa 18 mii de locuitori din orașul Fălești, contribuindu-se astfel la dezvoltarea economică, protecția mediului și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. În perspectivă, proiectul prevede crearea condiţiilor pentru conectarea la apeduct a încă 69 de localităţi din raionul Făleşti şi 5 localități din raioanele Ungheni şi Glodeni.

Pregătind lansarea propriu-zisă a activităților de implementare a proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”, membrii Comisiei de monitorizare a noilor proiecte de dezvoltare regională care, pentru anul 2017, au obținut finanțare din FNDR, au efectuat miercuri, 1 martie, prima vizită de monitorizare în cadrul proiectului de la Fălești.

În orașul Fălești, șeful Serviciului managementul proiectelor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Victor Caun, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și specialiști în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor s-au întâlnit cu reprezentanții Consiliului Raional Fălești, pentru a estima împreună nivelul de pregătire al proiectului în vederea implementării acestuia.

Potrivit autorităților locale, în multe localități din raionul Fălești, dar și în unele localități din raioanele Ungheni și Glodeni nu există sisteme eficiente de alimentare cu apă potabilă și servicii de canalizare. Majoritatea locuitorilor este nevoită să se alimenteaze cu apă din fântânile de mină. Potrivit datelor Centrului de Sănătate Publică Fălești, 95% din fântânile de mină şi arteziene nu corespund cerinţelor şi standardelor cu privire la apa potabilă. În rezultat, 85-90% din copii suferă de fluoroză dentară, iar din cauza apei poluate au loc anual 950-1850 de decese premature. Astfel, în ţările Uniunii Europene speranța de viață este de 74,9 de ani, în Republica Moldova de 69,4 de ani, iar în raionul Făleşti este de numai 67 de ani.

În cadrul proiectului va fi construită porțiunea de apeduct Taxobeni-Fălești, cu o lungime de 18,8 km, parte a apeductului Prut-Fălești. De asemenea, populația din regiune va fi informată despre utilizarea durabilă a apei, avându-se în vedere aspecte sociale, economice şi de mediu.

Menționăm că parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliile Raionale Ungheni și Glodeni, primăriile Fălești, Risipeni, Făleștii Noi, Albinețul Vechi, Năvârneț, Taxobeni, Horești, Izvoare, Călugăr, Sculeni (Ungheni), Cioropcani (Ungheni), Buciumeni (Ungheni),  Viişoara (Glodeni) și Cuhneşti (Glodeni).

Valoarea totală a proiectului este de 57.573.080 de lei, din care 40.000.000 de lei sunt solicitați din FNDR. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 7.000.000 de lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2017. Proiectul va fi implementat în decurs de 36 de luni.

Echipa de monitorizare și Consiliul Raional Fălești au convenit ca, în scurt timp, să fie desemnat managerul local al proiectului. Pentru inițierea curândă a procedurilor de achiziții publice și demararea propriu-zisă a lucrărilor, Consiliul Raional Fălești urmează împreună cu specialiștii ADR Nord să coordoneze aducerea în ordine a seturilor de documente necesare.

Menționăm că lucrările de construire a apeductului Prut-Făleşti au demarat încă în anul 1984, însă nici până în prezent apa potabilă din râul Prut nu a ajuns în casele făleștenilor. Anii trecuți, ADR Nord a implementat în raionul Fălești două proiecte de dezvoltare regională ce țin de domeniul Aprovizionare cu apă și sanitație. Este vorba de proiectele „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut” și „Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală”. Prin intermediul noului proiect, autoritățile locale din Fălești și-au propus să facă următorii pași în vederea îndeplinirii obiectivul major pe care și l-au propus.

În anul 2017, ADR Nord va implementa 12 proiecte de dezvoltare regională, dintre care 10 noi, cu finanțare din FNDR. Astfel, pentru activitățile de realizare a acestor proiecte, a fost aprobată, prin Decizia nr. 1/17 a CNCDR din 27 ianuarie 2017, alocarea a  69.500.002 de milioane de lei. Mai multe detalii în acest sens se găsesc AICI.