Prima   -  Noutăți - Șase proiecte de dezvoltare regională, inspectate de MADRM și ADR Nord

Șase proiecte de dezvoltare regională, inspectate de MADRM și ADR Nord

19.04.2018   2943 accesări   ADR Nord

Reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord au efectuat miercuri, 18 aprilie, vizite de inspectare în cadrul a șase proiecte implementate în Regiunea de Dezvoltare Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). La vizitele de monitorizare au participat Eduard Ungureanu, șeful Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională în cadrul MADRM, Constantin Bândiu, șeful Secției managementul proiectelor (SMP) a ADR Nord, și Veronica Savin, specialistă în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor în cadrul Agenției. În cadrul vizitelor efectuate, reprezentanții MADRM și ai ADR Nord s-au documentat despre situația curentă privind implementarea celor șase proiecte și au luat act de un șir de aspecte pe care factorii de decizie urmează să le ia în considerare în vederea implementării corespunzătoare a proiectelor.

Orașul Drochia


La Drochia, șeful SMP, Constantin Bândiu, s-a documentat despre procesul de implementare a proiectului „Renovarea centrului de sănătate Drochia «Anatolie Manziuc» prin eficientizare energetică". Lansat în 2017, acest proiect va contribui la eficientizarea energetică a clădirii Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc” cu 21,4% anual, precum și la îmbunătăţirea serviciilor de diagnosticare medicală și ameliorare a indicatorilor de sănătate în regiune. De asemenea, va promova şi spori nivelul de conştientizare a beneficiarilor proiectului în privința eficienţei energetice. Lucrările în cadrul proiectului au fost reluate în luna martie, conform planului de implementare. Până în prezent, pentru lucrări de termoizolare a pereților și de construcție a acoperișului au fost valorificați peste 4,76 milioane de lei. Valoarea totală a proiectului se cifrează la 12.766.262 de lei, solicitați din FNDR. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 6.348.043 de lei pentru lucrările planificate în anul 2018

Raionul Fălești


În raionul Fălești, șeful Secției relații cu instituțiile de dezvoltare regională în cadrul MADRM, Eduard Ungureanu, și specialista ADR Nord Veronica Savin s-au deplasat de-a lungul traseului unde se montează apeductul magistral Prut-Fălești, începând cu stația de pompare din satul Gherman, raionul Ungheni. În prezent, în cadrul proiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”, finanțat din FNDR, sunt efectuate lucrări de construcții-montaj a apeductului magistral Prut-Fălești. Pentru construirea celor peste 8 km din lungimea totală de 18 km a apeductului magistral au fost valorificați, până în prezent, peste 12,3 milioane de lei. Conform contractului de antrepriză, costul total al lucrărilor în cadrul acestui acest proiect se cifrează la 35,4 milioane de lei, solicitați din sursele FNDR. După finisarea noului apeduct magistral, urmează să fie testată și pusă în funcțiune stația de tratare a apei din orașul Fălești. Precizăm că în 2012, după montarea stației de tratare a apei din orașul Fălești, apa din Prut nu a ajuns în casele făleștenilor din cauza vechiului apeductului magistral Prut-Fălești, care a cedat. Vechiul apeduct magistral a fost construit la începutul anilor 1980.

Orașul Otaci, raionul Ocnița


La Otaci, raionul Ocnița, șeful SMP s-a documentat despre procesul de implementare a proiectului „Centrul Creativ-Inovativ PRO Cariera”, lansat în anul 2014. Din FNDR au fost valorificați 27.271.068 milioane de lei pentru lucrările executate până în prezent în cadrul proiectului. Actualmente, la Centrul din Otaci se efectuează lucrări de amenajare a terenului sportiv. Oraşul Otaci şi localităţile limitrofe acestuia se află la frontiera cu Ucraina. Acest fapt contribuie în mod direct la dezvoltarea economică a zonei, însă această oportunitate geografică nu este valorificată din cauza insuficienţei de cunoştinţe în domeniul antreprenorial modern. Beneficiarii proiectului, în special tinerii, pot, prin propriile afaceri, genera dezvoltare economică locală şi oportunităţi de dezvoltare în regiune. Pe termen lung, Primăria orașului Otaci dorește ca Centrul să devină o soluție curentă pentru problemele de integrare a tinerilor.

Satul Grimăncăuți, raionul Briceni


În satul Grimăncăuți, raionul Briceni, șeful de Secție în cadrul MADRM, Eduard Ungureanu, și reprezentanții ADR Nord s-au documentat despre procesul de implementare a proiectului „Asigurarea eficienței energetice a clădirii Școlii-internat sportive din satul Grimăncăuți, raionul Briceni”. Până în prezent, la școala sportivă din Grimăncăuți au fost efectuate lucrări de termoizolare a pereților exteriori, au fost montate ferestre și uși exterioare și a fost reparat capital acoperișul. Totodată, a fost construită cazangeria și au fost efectuate lucrări de încălzire și ventilare. În acest scop, anul trecut au fost valorificați circa 3 milioane de lei, alocați din FNDR. Proiectul urmează să fie finalizat în acest an, însă pentru realizarea lucrărilor de montare a sistemului de încălzire sunt necesare mai întâi un șir de lucrări de reparație interioară și construcția rețelelor inginerești, care ulterior să permită instalarea propriu-zisă a cazangeriei. Conform calculelor, bugetul pentru efectuarea unor astfel de lucrări se cifrează la aproximativ un milion de lei, bani pe care Consiliul raional Briceni nu i-a identificat. Pentru a asigura finalizarea proiectului de la Grimăncăuți, planificată pentru acest an, Consiliul raional Briceni s-a angajat să formuleze demersurile ce se impun pentru a identifica sursele financiare necesare, astfel încât lucrările ulterioare să fie executate conform proiectului. Valoarea totală a proiectului de eficientizare a școlii sportive din Grimăncăuți este de 6.191. 550 de lei, solicitați din FNDR. CNCDR a aprobat alocarea a 2.039.211 de lei pentru lucrările din anul 2018.

Municipiul Edineț


În municipiul Edineț, șeful de Secție în cadrul MADRM, Eduard Ungureanu, și reprezentanții ADR Nord s-au documentat despre procesul de implementare a proiectului „Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției Medico-Sanitare Publice «Centrul de Sănătate Edineț»”, lansat în 2017. Proiectul va contribui la utilizarea eficientă a cheltuielilor operaționale pentru întreținerea Centrului medicilor de familie, precum și la dezvoltarea capacităților angajaților în domeniul asigurării eficienței energetice a edificiului renovat. Anul trecut, au demarat lucrările de termoizolare a pereților și de construcție a acoperișului instituției medicale, în acest sens fiind valorificați 2.541.828 de lei, solicitați din FNDR. Valoarea totală a proiectului este de 9.692.640 de lei, solicitați din FNDR. CNCDR a aprobat alocarea a 3.000.000 de lei pentru lucrările din anul 2018.

Raionul Râșcani


În raionul Râșcani, șeful de Secție în cadrul MADRM, Eduard Ungureanu, și reprezentanții ADR Nord s-au documentat despre procesul de implementare a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale angro și a spațiilor destinate activităților neagricole în raionul Râșcani”, lansat în anul 2017. Prin implementarea proiectului se dorește dezvoltarea infrastructurii de afaceri regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de legume şi fructe, în condiţii igienice, de calitate şi în folosul consumatorilor. În acest sens, va fi construită o piață regională angro conectată la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces. Totodată, proiectul prevede și crearea mecanismului de funcţionare a pieţei regionale angro şi de promovare a serviciilor pieţei regionale angro. Valoarea totală a proiectului este de 20.020.000 de lei, din care 20.000 de lei reprezintă contribuția Consiliului raional Râșcani. CNCDR a aprobat alocarea a 4.000.000 de lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2018. Anul trecut, au fost efectuate lucrări în valoare de circa 700 mii de lei.