Prima   -  Noutăți - Domeniul de asigurare cu servicii de apă și canalizare - subiect de discuție între echipa ADR Nord și experți tehnici în acest domeniu

Domeniul de asigurare cu servicii de apă și canalizare - subiect de discuție între echipa ADR Nord și experți tehnici în acest domeniu

17.03.2011   6264 accesări  

La 16 martie curent  a avut loc o întrunire de lucru a echipei ADR cu consorțiul Ingineria Apelor SRL  din R.Moldova și Steinbacher-Consult Ingenieurgeesellschaftn mbH &Co.KG din Germania, care la momentul actual elaborează studiul economic al Întreprinderii Municipale ”Apă Canal Costești”. S-a discutat evoluția procesului de analiză, problemele cu care se confruntă întreprinderile de prestare a serviciilor în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare.

Dl Ion Bodrug, directorul ADR Nord, a pus în discuție subiecte din sector la nivel de regiune, s-au discutat modalități de implicare eficientă a ADR Nord în elaborarea și realizarea documentelor de planificare sectorială la nivel de regiune. Dl Rudolf Gurtler, expert german reprezentantul companiei  Steinbacher-Consult Ingenieurgeesellschaftn mbH &Co.KG, a venit cu sugestii referitor la succesiunea activităților de planificare, etapele care trebuie urmate pentru abordarea integrală a dezvoltării sectorului de asigurare cu servicii de apă și canalizare. Dl Panus Pavel, expert  al SRL "Ingineria Apelor", s-a referit la calitatea documentelor de planificare elaborate, la necesitatea aplicării standardelor europene în acest domeniu în Republica Moldova.

Un alt subiect important a fost managementul întreprinderilor de prestare a serviciilor de asigurare cu apă și canalizare.  Concluziile prealabile care au fost făcute la această etapă de elaborare a studiului confirmă importanța unor acțiuni urgente în ameliorarea situației în domeniu. Sunt necesare modificări esențiale la nivel de dezvoltare instituțională, de pregătire a personalului, de consolidare a capacităților tehnice ale întreprinderilor.

Pentru informații: Studiul economic al ÎM "Apă Canal Costești" se face în scopul îmbunătățirii calității serviciului de asigurare cu apă și canalizare din comuna Costești în cadrul proiectului "Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, raionul Rîșcani" implementat de ADR Nord cu suport financiar din partea Agenției de Cooperare Internațională Germaniei GIZ.

Pentru detalii suplimentare contactați: Margareta Vameș, consultant GIZ, tel 231 29779, e-mail [email protected]