Prima   -  Anunțuri & invitații   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea funcției de specialist al Centrului de informare pentru ÎMM și APL din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat în cadrul ADR Nord prin proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei”

Concurs pentru ocuparea funcției de specialist al Centrului de informare pentru ÎMM și APL din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat în cadrul ADR Nord prin proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei”

04.12.2017   1834 accesări   ADR Nord

Funcție vacantă: Specialist al Centrului de informare pentru întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) și autoritățile publice locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), creat în cadrul ADR Nord prin proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Nord a Moldovei”. 

Scopul general al funcției:

 • consultanță pentru ÎMM-uri și APL-uri privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), cadrul legislativ, oportunitățile de finanțare a afacerilor în regiune, certificările de calitate pentru agricultori și producători, consultările privind planurile de afaceri etc.

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în domeniul economie, management, administrarea afacerilor, relații economice internaționale, administrație publică;
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii relevante;
 • Experiență în domeniul elaborării și implementării proiectelor din surse externe;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de autoinstruire;
 • Cunoaşterea unei alte limbi străine va constitui un avantaj.

Sarcini și responsabilități:

 • Asigurarea îndeplinirii corecte și la timp a activităților proiectului;
 • Monitorizarea și raportarea sesiunilor de informare;
 • Responsabil pentru realizarea rezultatelor și obiectivelor proiectului în conformitate cu documentația de proiect și cu bugetul aprobat;
 • Coordonarea comunicării partenerilor de proiect, a coeziunii și a rezultatelor obținute;
 • Contribuie la identificarea potențialilor beneficiari;
 • Asigură acordarea și sprijinului logistic pentru formare;
 • Contribuie la identificarea necesităților regiunii;
 • Responsabil de elaborarea rapoartelor narative;
 • Facilitarea serviciilor de consultanță în afaceri;
 • Facilitarea organizării seminarelor de informare pentru APL și IMM din RDN;
 • Elaborarea buletinului informațional cu privire la granturile disponibile pentru ÎMM;
 • Informează actorii regionali (APL, ONG, antreprenori etc.) privind eventualele investiţii şi ofertele de granturi.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mail[email protected]

Data limită până când poate fi depus dosarul este 15 decembrie 2017, ora 17.00