Prima   -  Oportunități de finanțare - Concurs de granturi pentru asociațiile de business în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”

Concurs de granturi pentru asociațiile de business în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei”

21.06.2019   881 accesări  

Context

People in Need (PIN) este o organizație internațională neguvernamentală înființată în anul 1992 la Praga, Republica Cehă, care oferă asistență regiunilor afectate de conflicte sau calamități naturale și promovează respectarea drepturilor omului. Fiind una dintre cele mai mari ONG-uri din Europa Centrală, PIN susține dezvoltarea țărilor prin activități de advocacy pentru drepturile omului și libertățile democratice, activități de consolidare a sectorului social și cel educațional, dar și acțiuni de sensibilizare și informare. PIN a implementat sute de proiecte de ajutor umanitar și de asistență pentru dezvoltare în regiunile aflate în situație de criză și sărăcie din Europa, Asia, Africa și America Centrală.

În Republica Moldova, PIN activează din anul 2003, pentru a împuternici oamenii să-și schimbe viața spre bine. Sectoarele pe care le susține PIN Moldova sunt: agricultura ecologică și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, consolidarea societății civile și buna guvernare, promovarea drepturilor omului.

În cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de PIN Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și A.O. „Pro Cooperare Regională”, se lansează o competiție de granturi pentru asociațiile de business, create în cadrul proiectului menționat mai sus. Competiția are drept scop încurajarea asociațiilor de business pentru a-și dezvolta și consolida activitatea.

Condițiile competiției de granturi

  1. La competiție pot participa doar asociațiile de business din zona de nord a Republicii Moldova, care au fost create în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.
  2. Asociațiile de business, interesate de competiție, vor descărca formularul de aplicare, disponibil aici, îl vor completa și expedia până la data de 10 iulie 2019 pe adresa de e-mail [email protected].
  3. Valoarea grantului oferit este de maxim 5.000 de euro pentru fiecare asociație, învingătoare a competiției.
  4. Cofinanțarea este obligatorie în mărime de 50% din bugetul total al proiectului, descris în formularul de aplicare.
  5. Perioada de implementare a proiectului, propus de aplicant, nu trebuie să depășească 5 luni.
  6. Costurile și activitățile eligibile în cadrul acestei competiții sunt: achiziționarea de echipamente și utilaj; marketing și promovarea asociației de business; instruirea teoretico-practică a membrilor asociației; introducerea de inovații în cadrul procesului de producție sau în funcționarea asociației etc.
  7. Vor fi considerate neeligibile costurile de tipul: achitarea creditelor și a dobânzilor; acoperirea pierderilor sau eventualelor pierderi; costurile declarate de aplicant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator; achiziționarea de terenuri sau clădiri, cu excepția cazului în care este necesar pentru punerea în aplicare directă a activității din proiect; salariile sau plata pentru serviciile prestate de persoane fizice, asigurări; pierderi de curs valutar; credite acordate pentru persoane terțe.

Selectarea învingătorilor competiției și semnarea Contractului de grant

Comisia de evaluare va examina toate formularele de aplicare, expediate până la termenul limită, pe baza următoarelor criterii:

Fezabilitate

În ce măsură resursele (experiență, tehnică, umană) corespund obiectivelor propunerii aplicantului

Procentaj maxim 30%

Claritatea proiectului propus

Obiective clare și bine justificate și în mod clar structurate

Procentaj maxim 15%

Contribuție proprie și sustenabilitatea proiectului

Resursele pe care le are aplicantul, sprijinul pe care se bazează și motivația (precum și impresia generală vizavi de formularul de aplicare depus)

Procentaj maxim 20%

Impact asupra creșterii numărului locurilor de muncă sau a veniturilor aplicantului

Impactul proiectului asupra comunității, beneficiarilor, respectarea strategiilor de dezvoltare regională etc.

Procentaj maxim 25%

Creativitate, valoare adăugată, inovație

 

Procentaj maxim 10%

Toți învingătorii competiției de granturi vor fi anunțați prin e-mail. Asociațiile de business, selectate în urma competiției, trebuie să fie gata să semneze Contractul de grant timp de 7 zile din data anunțării rezultatelor finale. Granturile vor fi oferite prin transfer bancar, după ce vor fi semnate contractele de grant.