Prima   -  Planificare regională   -  Alte documente

Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului. Zona de management a deșeurilor nr. 8