print
Comunele Cuhnești și Balatina din raionul Glodeni vor avea acces la apă potabilă. Proiectul țintește 10 localități din lunca Prutului
01.03.2017
2424 accesări ADR Nord,

Comunele Cuhnești și Balatina din raionului Glodeni vor fi asigurate cu acces la apă potabilă de calitate din râul Prut, grație unui proiect de dezvoltare regională finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). În perspectivă, proiectul prevede construirea sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități rurale din raionul Glodeni, situate în lunca Prutului, unde locuiesc aproximativ 10 mii de oameni.

Pentru a pregăti lansarea propriu-zisă a activităților de implementare a proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni. Etapa I - comuna Cuhnești și comuna Balatina”, membrii Comisiei de monitorizare a noilor proiecte de dezvoltare regională care, pentru anul 2017, au obținut finanțare din FNDR, au efectuat miercuri, 1 martie, prima vizită de monitorizare în cadrul proiectului.

La Glodeni, șeful Serviciului managementul proiectelor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Victor Caun, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și specialiști în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor s-au întâlnit cu reprezentanții Consiliului Raional Glodeni și primarii comunelor Cuhnești și Balatina, pentru a estima împreună nivelul de pregătire al proiectului în vederea implementării acestuia.

Potrivit președintelui raionului Glodeni, Ion Leucă, oamenii din localitățile din lunca râului Prut a raionului Glodeni se confruntă cu problema calității proaste a apei. Totodată, nu există niciun sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare. O bună parte din locuitori deversează apele uzate în haznale proprii, însă această metodă de evacuare a apei contaminează solul și apele subterane.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a subliniat că accesul la sursele sigure de apă potabilă este unul dintre cele mai importante priorități în domeniul infrastructurii la nivel național, întrucât apa potabilă înseamnă sănătatea cetățenilor. În acest context, menționăm că 5 din cele 10 proiecte noi ce vor fi implementate de ADR Nord începând cu acest an țin de domeniul de intervenție Aprovizionare cu apă și sanitație.

Autoritățile locale din localitățile vizate au comunicat că accesul la apa potabilă de calitate va contribui la dezvoltarea întreprinderilor economice din 10 localități beneficiare ale proiectului, va deveni posibilă crearea noilor întreprinderi de prelucrare a produselor agricole. Totodată, realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației, prin reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate, precum și o mai bună protecție a mediului și a resurselor naturale.

Menționăm că parteneri în cadrul proiectului sunt Primăria comunei Cuhnești (satele Cuhnești, Bisericani, Cot, Movileni, Serghieni) și Primăria comunei Balatina (satele Balatina, Clococenii Vechi, Lipovăț, Tomeștii Noi, Tomeștii Vechi).

Valoarea totală a proiectului este de 41.531.488 de lei, din care 1.531.488 de lei reprezintă contribuția Consiliului Raional Glodeni. Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea a 9.000.000 de lei pentru lucrările ce urmează a fi efectuate pe parcursul anului 2017. Proiectul va fi implementat în decurs de 24 de luni.

Echipa de monitorizare și Consiliul Raional Glodeni au convenit ca, în scurt timp, să fie desemnat managerul local al proiectului. Pentru inițierea curândă a procedurilor de achiziții publice și demararea propriu-zisă a lucrărilor, Consiliul Raional Glodeni urmează împreună cu specialiștii ADR Nord să coordoneze aducerea în ordine a seturilor de documente necesare.

În anul 2017, ADR Nord va implementa 12 proiecte de dezvoltare regională, dintre care 10 noi, cu finanțare din FNDR. Astfel, pentru activitățile de realizare a acestor proiecte, a fost aprobată, prin Decizia nr. 1/17 a CNCDR din 27 ianuarie 2017, alocarea a  69.500.002 de milioane de lei. Mai multe detalii în acest sens se găsesc AICI.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord